timc-cook-donald-trump-toll-argument
Den amerikanske presidenten skal ha uttalt at Tim Cook hadde noen overbevisende argumenter som en innvending mot tollsatsene de blir pålagt.

Annonse


Donald Trump om Tim Cook-argument for å slippe toll: – Et bra argument

Underveis i et møte mellom Apple-sjefen og den amerikanske presidenten på fredag så skal førstnevnte ha ytret seg overbevisende overfor Donald Trump når han argumenterte for at Apple behandles urettferdig dersom de belastes med ekstra tollavgifter fremover.Samsung får en fordel

Sammenlignet med Samsung, som får en fordel

Trump har nemlig lenge stilt med en trussel om innkommende tollavgifter som skal motivere amerikanske selskaper å flytte produksjon til hjemlandet. Apple spesifikt har fått en indikasjon på at de etterhvert må betale en tollsats på ti prosent, noe de gjentatte ganger har ytret seg negativ mot.

I møtet skal Apple-sjefen ha argumentert til presidenten om at det blir vanskelig for selskapet å håndtere de ekstra kostnadene som forbindes med dette, og at Samsung ikke vil oppleve denne belastningen ettersom de gjør det meste av produksjonen sin i Sør-Korea. Cook skal ha understreket at dette vil gi selskapet en stor fordel over Apple.

Utsetter tollinnførselen

Trump skal ha latt seg overbevise, i hvert fall til en viss grad. CNBC melder at presidenten skal ha sagt at Cook har et godt poeng:

Annonse
– Det blir vanskelig for Apple å konkurrere mot et veldig bra selskap som ikke betaler de samme tollavgiftene, siteres presidenten på.

AppleInsider skriver at tollavgiften skulle bli satt inn på kinesiskprodusert gods til en verdi på 300 milliarder amerikanske dollar i løpet av 1. september. Dette gjaldt tilnærmet hele produktlinja til Apple, men for iPhone og iPad-enheter så er tollinnførelsen lagt til midtveis i desember for å unngå ringvirkninger på juleshoppingen.

Kilde:
AppleInsider

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse