Google får millionbot
Google må punge ut etter å ha brutt personversforordningen (GDPR).

Annonse


Google får bot på nesten en halv milliard kroner

Nylig skrev vi om en østerriksk personvernsaktivist som har klaget inn en rekke store teknologiaktører for brudd på personvernforordningen (GDPR).

Høyeste GDPR-boten så langt

Google var en av de påklagede aktørene, og nå, i en annen sak i Frankrike, må Google betale en bot på 50 millioner euro, omlag 500 millioner kroner.

Det er Frankrikes National Commission on Informatics and Liberty (CNIL) som har utstedt boten, som er en konsekvens av brudd på EUs personvernforordning.

Boten er det høyeste beløpet som utstedt av en europeisk regulator i forbindelse med ordningen, som trådte i kraft i mai i fjor.

Annonse


– Fratar brukerne garantier

Google skal ikke ha oppgitt tilfredsstillende informasjon til brukerne om personvern og hvordan dataene de samler inn brukes.

– Overtredelsene tar fra brukerne viktige garantier for hvordan data prosesseres. Disse dataene kan avsløre viktige deler av deres privatliv, ettersom de er basert på et enormt datagrunnlag, heter det i CNILs uttalelse.


Personvernforordningen krever at et selskap skal motta et genuint samtykke før informasjon om brukerne samles inn. Google har ikke lyktes på dette punktet, ifølge CNIL .

Stor bot, men kunne vært større

Ordningen sier at et selskap kan bøtelegges for opptil fire prosent av den årlige globale inntekten dersom noen punkter brytes.

Fra dette perspektivet er boten på 50 millioner euro forholdsvis beskjeden – Google tjente nemlig 33,74 milliarder dollar forrige kvartal.

 

Kilde:
Zdnet

Annonse


Annonse


Annonse