Apple har en stab med opptil 50 leger som er med i strategiimplementeringen for årene som kommer.

Annonse


Apple har ansatt 50 leger

At Apples ECG-app for Apple Watch 4 endelig er lansert markerer desember som måneden hvor selskapet tok helseinitativene sine til et nytt nivå. Dette bekreftes ytterligere i en rapport hvor det går fram at selskapet har hele 50 leger blant sine ansatte.

Annerledes fokus innen helse

Trenden har riktignok vedvart helt siden Apple Watch ble lansert i 2015, men det er i nyere tid at Apple har fått fart på sakene og fått et annerledes fokus som innebærer at selskapet skal gjøre mer enn bare å kartlegge enkle øvelser og treningsmønstre. Ekspansjonen har blant annet inkludert ansettelse av leger som er eksperter innen sine felt.

CNBC mener å kunne vise til opptil 50 leger som jobber hos Apple, men at veldig mange av disse holder det skjult for hemmelighetsholdets skyld – noe som ikke er en fremmed tanke hos Apple. Disse er spredt på forskjellige felt og gjør hver sine oppgaver, med en overordnet idé om å lansere nye, velutviklede funksjoner og tjenester i lag med selskapets øvrige ansatte.

Samarbeid med Zimmer Biomet

I det store og det hele er det også en indikasjon på at Apple har planer om å legge opp til løsninger for medisinske problemer.

Annonse


Eksempelvis har Apple ansatt en ortopedisk kirurg for å komme tettere inn på selskapet Zimmer Biomet som lager utstyr til medisinske formål. De har en felles oppgave som er å undersøke mulighetene for hvordan Apple kan bidra pasienter med å helbredes etter kne- og hofteoperasjon.

Nordmenn må vente på EKG-måling på Apple Watch 4

Kilde:
CNBC

Annonse


Annonse


Annonse