Anders Anundsen la frem et nytt lovforslag som innebærer dataavlesning. Her ved en tidligere anledning.

Annonse


PST får tillatelse til dataavlesning direkte fra telefoner og PC-er

I slutten av november meldte Aftenposten at Anders Anundsen jobber med et nytt lovforslag som innebærer dataavlesning.

Noe PST lenge har ønsket
I dag la justisministeren frem forslaget på noe Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har ønsket i lang tid.

Politiet har selv klaget over at utstrakt bruk av kryptering både på telefon og digital kommunikasjon som epost, har gjort det vanskelig og umulig å drive skjult avlytting og kommunikasjonskontroll, skriver VG.

Metodene innebærer blant annet:

Annonse


  • Hemmelig ransaking
  • Kameraovervåking
  • Tvangsmidler i avvergende øyemed
  • Lettere beslag av e-postkontoer
  • Romavlytting i private hjem for å avverge straffbare forhold.
  • Dataavlesing, altså hacking av datamaskiner for å lese alt som blir gjort og skrevet på datamaskinen.

Les også: – Det er bare en modernisering av hjemler som PST allerede har.

– En modernisering av hjemler
«Manglende metodetilgang skal ikke stå i veien for oppklaring eller avverging av alvorlige kriminelle handlinger. Vi gir derfor politiet flere og bedre tvangsmidler samtidig som personvernet ivaretas på en betryggende måte», sier Anundsen i pressemeldingen.

I november uttalte Anundsen at dette tiltaket bare er en modernisering av hjemler som politiet og PST allerede har.

– Det du tidligere kunne få med telefonavlytting, kan du nå få med dataavlesning, fortalte Anundsen til Aftenposten.

Mener at nåværende midler har tapt effekt
I pressemeldingen står det at «Regjeringen foreslår forsiktig utvidelse av adgangen til bruk av kommunikasjonskontroll, hemmelig ransaking, romavlytting, kameraovervåking og tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed».

Samtidig foreslår det et nytt skjult tvangsmiddel, dataavlesning. Justisministeren skriver i pressemeldingen at eksisterende tvangsmidlene har tapt mye av sin effekt som følge av den teknologiske utviklingen.

«Bruken av ulike krypteringsløsninger gjør at politiet stadig oftere blir stående uten faktisk tilgang til informasjon som man rettslig sett har adgang til etter gjeldende bestemmelser om kommunikasjonsavlytting og hemmelig ransaking. Det er et stort behov for effektiv tilgang til kommunisert og elektronisk lagret informasjon, og dette vil vi nå dekke», sier Anundsen i pressemeldingen.

Skeptisk
Torgeir Waterhouse bransjeorganisasjonen IKT-Norge har tidligere fortalt til Aftenposten at han er svært skeptisk til å la politiet drive med dataavlesning.

– Det griper inn i den private sfæren på en helt annen måte enn å ta opp en samtale mellom to personer. Det har også vidtrekkende og potensielt større konsekvenser for den som blir overvåket. Dersom dette går igjennom, må det brukes svært varsomt, sier Waterhouse til Aftenposten.

 

Kilder:
Regjeringen,
VG,
Aftenposten,
Dagbladet

Annonse