Slik så Twitter.com ut etter at iranske hackere hadde vært på ferde i forrige uke. Nå går mistanken i retning av sjia-aktivister, og dermed myndighetene i Iran.

Annonse


– Twitter-hackerne er sjia-muslimer

Slik så Twitter.com ut etter at iranske hackere hadde vært på ferde i forrige uke. Nå går mistanken i retning av sjia-aktivister, og dermed myndighetene i Iran.Fredag i forrige uke skrev ITavisen om Twitters nettsted, der det i stedet for Twitters egen informasjon lå et budskap fra en gruppe som kaller seg «Iranian Cyber Army».

Støtte til Hizbollah
Eksperter på islam og iranske forhold er nå sikre på at denne gruppa tilhører den politiske og regimetro shia-muslimske fløyen i Iran. Ikke minst fordi budskapet blir ledsaget av slagord for Hizbollah, den iransk-støttede shia-bevegelsen i Libanon.

Hizbollah er et lovlig politisk parti i Libanon, men blir av amerikanske myndigheter regnet som en terrororganisasjon. Hizbollah har nære bånd til det iranske regimet, og er også representert som en halvmilitær bevegelse i Iran.

Hyllest til martyren
Samtidig sto det «ya Hussain» (leve Hussein) på den hackede siden. Hussein ibn Ali er sønnen til Ali, som i følge sjia-islam er profeten Muhammeds direkte etterfølger.

Annonse


Hussein ledet opprøret mot det i følge sjia-troen falske kalifatet til Yazid bin Muawiya, og led martyrdøden under slaget ved Karbala i år 680 etter Kristus (vår tidsregning).

– Definitivt sjia
Hussein har seinere stått som et symbol for opprør mot tyranni – og i dag sitter dette tyranniet i følge offiseill iransk ideologi primært i Washinton. (Se Wikipedia)

– Denne gruppa er definitiv sjia, sier Octavia Nasr, som er CNNs sjefredaktør for Midtøsten-saker.

Kommer etter drone-saken
Twitter-hackingen kommer like etter at det ble kjent at Iran-støttede shia-opprørere i Irak ved hjelp av russisk programvare hadde greid å følge med på informasjon som kommer fra amerikanske ubemannede fly, såkalte droner.

Samtidig er det kjent at Twitter er en vesentlig faktor for opprørerne mot det sittende regimet i Iran, både etter det kontroversielle valget i sommer og i forbindelse med begravelsen av den regimekritiske Ayatollah Montazeri denne uka.

Senker farten på nettet
Hver gang protestene blusser opp, blir nettet i Iran tregere. Dermed er det mange som nå tror at iranske myndigheter indirekte står bak Twitter-aksjonen.

Det er i hvert fall få som nå tror at angrepet var et tilfeldig anslag mot Twitters navnetjener (DNS), selv om det rent faktisk var det som skjedde.

Slike angrep er det nær sagt umulig å verge seg mot. Den eneste muligheten er å bytte navnetjener.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse