ice smartcelle base-stasjon
Ice, som nå er eid av Lyse, har annonsert "SmartCelle" som gir nett nærmest overalt.

Annonse


Stoppes ikke av bunkere

Ice har annonsert “SmartCelle”, en basestasjon på størrelse med en WiFi-ruter.

Oppdatert, 10:15:

Pris er fra 490 kroner i måneden. Installasjon kommer i tillegg.

Ice: “én SmartCelle vil typisk kunne dekke slik i et bygg.”

“SmartCelle lar seg ikke stoppe av hverken stål eller betong”

Selskapet (som eies av Lyse) mener at selv den dypeste bunker ikke kan stoppe enheten fra å motta nett-signaler:

Annonse


“Tykke vegger av stål, glass og betong hindrer mobilsignal å nå inn i mange bygg. Dette gjør at du kan få dårlig mobildekning når du befinner deg i lager, kjellerlokaler og kontorbygg. Dette problemet har Ice løst med produktet SmartCelle.”

– Hvis bedriften din sliter med mobildekning inne der du jobber så er dette en enkel løsning. Den ser ut som en WiFi-ruter og monteres på samme måte; med strøm og en internettkabel(ethernet). Da kan du være sikret god dekning selv 20 meter under bakken, sier Hans Heggenhaugen, direktør for Ice bedrift.

To modeller

Det er to modeller som tilbys: en liten med 1,8GHz og 2,1GHz-frekvensområder og en større en:

“Den andre varianten er noe større, og kan kobles på eksisterende antenneanlegg som typisk allerede befinner seg i enkelte store kontorbygg. Denne benytter 1,8 GHz. Disse frekvensene er reservert til mobilnett, og Ice eier lisens til å bruke deler av frekvensene slik at signalene ikke kan bli forstyrret av andre. Begge produktene produseres av Nokia.”

Annonse