person på sparkesykkel
Det kan bli svært kostbart om det ender i i krasj eller personskade om man ikke har fosikret eldoningen sin. Bilde: If

Annonse


Hundretusenvis av disse er ulovlige

Sparkesykler og tilhørende apper for enkel transport, spesielt i by-områder, har tatt helt av og fra september i fjor må de være forsikret, men svært få har gjort det.

Visste du dette?

Grunnet stadige ulykker er det bestemt at disse nå må forsikres.

Det er Samferdselsdepartementet som har omklassifisert elsparkesykler og lignende farkoster til «liten elektrisk motorvogn» og innført forsikringsplikt etter bilansvarsloven. Uten ansvarsforsikring for motorvogn er elsparkesykler og ståbrett ulovlige å bruke.

If

Forsikringsbransjen er selvsagt interessert i å få ut dette budskapet, If inkludert, som hevder at hundretusenvis av dem fremdeles ikke er forsikret og derfor ulovlige å bruke.

Ikke en gang 2000 elsparkesykler er forsikret

“Så langt er bare 1547 private elsparkesykler dekket av den pliktige forsikringen hos forsikringsselskapet If. Selskapet har en markedsandel innen forsikring på rundt 21 prosent i her i landet, ifølge tall fra Finans Norge,” heter det i pressemeldingen fra If.

Annonse


Det er grunn til å tro at vi snakker om minst en halv million privateide elsparkesykler som må ha denne pliktige ansvarsforsikringen for å kunne brukes lovlig.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef, If

– Ut fra hva vi har sett i markedet så langt, er det god grunn til å tro at det totalt kun kan være rundt 6000-7000 forsikringspliktige elsparkesykler i Norge som nå er dekket etter samferdselsmyndighetes krav. I beste fall, forklarer Clementz.

Over 200 000 elsparkesykler i Norge

Forsikringsselskapet er ikke helt sikre på hvor mange av disse det finnes i Norge, men det finnes en pekepinn:

“Grunnen er at de selges gjennom så mange ulike salgskanaler. Likevel finnes det pekepinner: I august meldte organisasjonen Elektronikkbranjen om at salget til da i fjor lå på 230 000 kjøretøyer. I samme periode i 2021 var salget på rundt 205 000 stykker, ifølge digi.no,” meldes det i samme pressemelding.

Ansvarsdekningen er enkel å kjøpe, og prisene ligger mellom 50 og 100 kroner i måneden. Hvert enkelt kjøretøy i husstanden må ha egen ansvarsforsikring.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef, If

– Ved alvorlig, invalidiserende skade kan det dreie seg om et tosifret millionbeløp. Påfører du andre en alvorlig hodeskade, vil det få konsekvenser for resten av livet for mennesket. Husk at beløpene kan bli betydelige selv ved små skader. Som fører av uforsikret kjøretøy får du ingen erstatning ved skade på deg selv, sier kommunikasjonssjefen i If.

Annonse