applle-facebook-snap

Annonse


Snap og Facebook utnytter iPhone-smutthull for å fortsette datainnsamling

Da Apple lanserte iOS 14.5 tidligere i år så introduserte de App Tracking Transparency – en funksjon for å ivareta personvernet ditt gjennom mer transparent datasporing i applikasjoner og tjenester. Funksjonen gjorde at man nå endelig kunne velge å ikke bli sporet på tvers av programmer, men en Financial Times-rapport kan tyde på at store aktører allerede har funnet en måte å forbigå dette på.

Avisen melder nemlig at iPhone-brukere fremdeles ikke er trygge.

Utnytter smutthull i Apples formulering

Slik funksjonen virker er at utviklere er nødt til å spørre om tillatelse overfor brukeren hvorvidt de kan spore aktivitetene deres på tvers av applikasjoner og tjenester på enheten. Denne forespørselen gis alltid når en applikasjon åpnes for første gang.

Av Financial Times sin rapport går det frem at store aktører – deriblant Facebook og Snap, har samlet inn data hele tiden. Denne dataen er nå anonymisert og aggregert, der den før var koblet til spesifikke enheter. Begge selskapene i dette tilfellet har brukt ordlyden av Apples nye retningslinjer for å implementere det på denne måten, der de siterer Apple på at “data ikke kan samles inn med hensikt om å identifisere det unikt”.

Annonse


Ifølge selskapene selv har de tolket det i retning av at de fremdeles kan observere det de kaller signaler fra en iPhone på gruppenivå, og i tur servere disse reklamer basert på gruppetilhørighet fremfor individuell reklame.

Tapt milliarder av kroner

I november kunne vi melde at det var nettopp disse to selskapene som hadde blitt hardest rammet av Apples nye personvernsfunksjon, da det ble kjent at de har tapt milliarder av kroner som følge av konsekvensene funksjonen har på annonser. Zuckerberg hadde den tid følgende kommentar:

“Som forventet opplevde vi utfordringer med inntektene i dette kvartalet, der en av årsakene er grunnet Apples endringer som ikke bare påvirker virksomheten vår negativt, men millioner av små bedrifter i det som allerede er en vanskelig tid for dem. Vi forventer at vi vil være i stand til å navigere dette over tid med investeringer som vi allerede gjør i dag.”

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse