fortnite_epic
Apple har inntil 9. desember å gjøre endringen med betalingsmetoder i App Store.

Annonse


Epic-seier i retten: Apple må innføre dette neste måned

Den samme dommeren som i september ga Apple medhold i de fleste punkter i saken mellom Apple og Epic Games, setter nå ned foten ved Apples ønske om å utsette det pålagte behovet til å gjøre permanente endringer i App Store.

Må tillate andre betalingsmetoder

Dommer Yvonne Gonzales Rogers stiller et krav om at Apple må tillate utviklere å legge inn muligheten for alternative betalingsmetoder i form av en kobling inne i appene som kan ta deg ut av appen og inn til et annet betalingsvindu. Saken strekker seg tilbake til 10. september da Apple fikk 90 dager på å innføre endringene, hvorpå selskapet valgte å sende inn en begjæring om å utsette fristen for å få mer tid.

Begrunnelsen var antakelig at de ønsket å gjøre seg helt ferdig med rettsaken før de innførte endringene.

MacRumors gjengir innholdet i dommerens avgjørelse der det kommer frem at Apple ikke får utvidet frist, slik at 9. desember fortsatt er datoen de må forholde seg til. Dommeren understreker at det er flere måter for Apple å innføre disse endringene samtidig som de ivaretar brukernes sikkerhet – om Apple oppriktig er bekymret for sikkerheten til brukerne i det de trykker på en kobling som tar dem ut av programmet for å bruke en alternativ betalingsmåte.

Annonse


Apple anker

Apple skal ha uttalt at de kommer til å anke avgjørelsen til “Ninth Circuit”, et spesielt ankeorgan en rekke stater i USA kan forholde seg til.

I uttalelsen sier de at de ikke ønsker å påta seg noen utgifter før saken er avsluttet – med henvisning til utgiftene som vil forekomme ved å innføre endringene for betalingsmetode.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse