EFF
EFF synes Apple skal gå lenger enn de annonserer.

Annonse


EFF til Apple: “Ikke scan telefonen min, dropp CSAM helt og holdent”

Electronic Frontier Foundation (EFF) reagerer positivt på Apples kunngjøring om å utsette implementeringen av CSAM-verktøyene, men vil fortsatt at Apple skal gå videre og oppgi planene helt.

“Glad for at Apple nå lytter til brukernes bekymringer”

3. september kunngjorde Apple at de ville ta seg “ekstra tid” til å rådføre seg om planene om å lansere barnebeskyttelsesfunksjoner med sikte på å forbedre verktøyene, for så å implementere dem innen få måneder. Som svar mener EFF at Apple kan gjøre mer på området.

“… men Apple må gå lenger”

I sitt svar ​​sa EFF som jobber for å sikre folks digitale rettigheter, at de var “glad for at Apple nå lytter til brukernes bekymringer for farene scanning av telefonen utgjør”. Imidlertid må Apple “gå lenger enn bare å lytte, de må helt og holdent droppe planene om å åpne en bakdør”.

“Sensur av ytringer, true personvernet og sikkerheten”

I erklæringen fra EFF ble kritikken Apple har mottatt fra over 90 organisasjoner rundt om i verden, oppsummert. De hevder at de kan “føre til sensur av ytringer, true personvernet og sikkerheten til mennesker og få katastrofale konsekvenser for barn”.

Annonse


50 000 underskrifter

En opprop på EFFs initiativ mot Apples CSAM-planer hadde 1. september fått 25 000 underskrifter. Ifølge EFF vokser tallet og vil passere “godt over 50 000 underskrifter” når man inkluderer lignende opprop fra andre grupper som for eksempel Fight for the Future og OpenMedia.

Den enorme mengden brukere og organisasjoner som har uttalt seg, vil også i fortsettelsen kreve at brukernes telefoner – både meldingene og bildene deres – blir beskyttet og at selskapet holder sitt løfte om å gi brukerne ekte personvern. 

Electronic Frontier Foundation

Ingen forslagstørke

Det gjenstår å se hvilke endringer Apple vil gjøre i sine CSAM-funksjoner, men ettersom Apple åpner for rådføring vil de neppe komme i beit for forslag.

Ut mot Apple: “Barna vil vokse opp i en dystopi om vi tolererer ubegrenset overvåkning fra private monopoler”

Du kan om du ønsker signere oppropet fra kildehenvisningen nedenfor.