Pexels
AI’en kan ikke klassifiseres som en kreativ, skapende kraft og kan dermed ikke registreres som oppfinner i en patentsøknad. Ill. Pexels

Annonse


Amerikansk domstol avviser patentsøknader fra AI’er

Tilbakeslag for Artificial Inventor Project: En amerikansk dommer har avgjort at AI’en Dabus ikke kan kalles en oppfinner.

AI’en kan ikke klassifiseres som en kreativ, skapende kraft

Det føres en juridisk kamp på verdensplan for å få AI’en Dabus anerkjent som oppfinner i henhold til patentlovgivningen.

En føderal domstol i den amerikanske delstaten Virginia har bestemt at AI’en ikke kan klassifiseres som en kreativ, skapende kraft og kan dermed ikke registreres som oppfinner i en patentsøknad.

Bekreftes av et individ under ed

Amerikansk patentlov krever at et “individ” under ed skal kunne bekrefte at vedkommende har produsert innovasjonene ved søknad om kommersiell juridisk beskyttelse. Både leksikalt og juridisk defineres et individ som en fysisk person.

Annonse


Sak for lovgiverne

USAs høyeste patentdomstol, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, har i flere tilfeller avvist at et selskap kan opptre som juridisk person i egenskap av oppfinner. Domstolen avviste også argumentet om at godkjenning av Dabus som oppfinner kan gi insentiver for AI-utvikling som irrelevant. Om dette skal endres må lovgiverne på banen.

Tvist i Europa

Retten ga dermed støtte til det amerikanske patentkontoret som tidligere av lignende grunner har avvist patentsøknader fra Dabus. Selskapet bak Dabus, The Artificial Inventor Project ledet av den britiske juristen Ryan Abbott, er blitt møtt med tilsvarende argumenter fra europeiske patentmyndigheter. De anla derfor sak i Europa og USA.

Suksess i Australia

The Artificial Inventor Project hevder at den amerikanske grunderen Stephen Thaler er Dabus’ “juridiske etterfølger” og de hadde nylig suksess i Australia. For en måned siden avgjorde en føderal domstol at kunstig intelligens kan registreres som oppfinner under australsk patentlovgivning. En person eller en ting kan være eier eller innehaver av et patent. Det australske patentkontoret har anket avgjørelsen.

… og i Syd-Afrika

Syd-Afrika ble nylig første land i verden som utstedte et patent der Dabus er identifisert som skaperen og Stephen Thaler som rettighetshaveren. Ryan Abott sa til Bloomberg at han ikke er enig i USAs kjennelse og ønsker å fremme saken for en høyere instans: “Vi mener det er i overensstemmelse med både ordlyden i, og formålet med patentloven å ta med en AI som oppfinner.”

Nettverk av nevrale systemer

Thaler beskriver Dabus som et nettverk av nevrale systemer som på samme måte som menneskehjernen, kan generere nye ideer ved å endre forbindelsene mellom maskinens synapser. 

Patentsøknader i 17 land 

På verdensbasis er det levert patentsøknader i 17 juridiske områder for oppfinnelser gjort av Dabus. Det dreier seg blant annet om en beholder for lagring av mat med en “fraktal” overflate og “anordninger og metoder” som gjør det mulig å tiltrekke seg oppmerksomhet for folk som trenger hjelp. 

Hittil har rettstvistene vært begrenset til formelle, juridiske aspekter. Hvorvidt patentene det dreier seg om holder nødvendig teknisk kvalitet, er ikke vurdert.

Annonse