Cybertruck omsider ferdigdesignet
Det er designavdelingen som mest har trukket ut tiden for Cybertrucken.

Annonse


Cybertruck blir ikke helt som du har sett den

Tesla har først nylig gjort seg ferdig med utformingen av Cybertruck. Påstanden stammer fra en ikke navngitt kilde i Tesla og forklarer delvis hvorfor produksjonsstarten er blitt forskjøvet til 2022.

Produksjonsstart forskjøvet til 2022

For et par dager siden oppdaterte Tesla konfiguratorsiden for Cybertruck med å skyve produksjonsstarten fra slutten av 2021 til en gang i 2022.

Det viser seg at forsinkelsen kan skyldes av at selskapet først nylig har eltruckens endelige design og dimensjoner klar. Det er ihvertfall hva Tesla-innsideren Sawyer Merritt sier med henvisning til en navnløs kilde i selskapet.

“Nesten ferdig” i januar 2021

Kilden hadde ikke mer informasjon å dele, men flere har sett forsinkelsen komme. I januar 2021 sa Elon Musk under fremleggelsen av regnskapet for fjerde kvartal 2020, at Cybertruck var “nesten ferdig” designet.

Annonse


En måned senere sa Elon Musk i en Joe Rogan Experience-podcast at Cybertruck fortsatt gikk gjennom små designendringer vedrørende størrelsen, men at den Cybertruck som ble avduket i Hawthorne Design Studio i november 2019, var “stort sett som den kommer til å se ut”, og de fleste gjenstående designendringene var knyttet til å gjøre den litt mindre.

Prioriterer Model Y

Vi justerte størrelsen noen få prosent. Rundt tre eller mindre. Du vil ikke at den skal være et par centimeter for stor for tunnelen.

Elon Musk

Endringene av designet på Cybertruck’en kan også forklare hvorfor Tesla har besluttet å prioritere produksjon av Model Y på Giga Texas, det samme anlegget som skal bygge Cybertruck. Under fremleggelsen av annen kvartalsrapport 2021 bekreftet Tesla at Model Y vil være det første kjøretøyet som blir produsert på det nye anlegget.

Produksjonsstart på Giga Texas

Byggingen av fabrikken like utenfor Austin Texas pågår fremdeles, men det rapporteres at produksjonen nærmer seg og kan være i gang i løpet av de kommende ukene.

Annonse