Apple trekker igjen “sikkerhetskortet” når de forsvarer at banker og finansinstitusjoner kun gis tilgang til NFC på iPhone via Apple Pay.

Annonse


“Apple holder tilbake utviklingen av innovative lommebøker for å beskytte Apple Pay”

Apple har vært kritisert for ikke å la tredjepartsapper og -tjenester bruke NFC på iPhone, og Det australske parlament har stilt spørsmål ved Apples “innovasjonsdempende praksis”. Apple trekker igjen “sikkerhetskortet” når de forsvarer at banker og finansinstitusjoner kun gis tilgang til NFC på iPhone via Apple Pay. 

Apple: Sikkerheten kommer først

Det eneste betalingsapplikasjonen som har tilgang til NFC-grensesnittet på en iPhone er Apple Pay mens andre grensesnitt som Bluetooth, Wi-Fi og kameraet er åpne for alle applikasjoner.

Host Card Emulation (HCE) er en mindre sikker implementering som brukes av Android. Apple valgte ikke å implementerte HCE.

Android sikkerhetsfelle

Ifølge Apple vil de ikke implementere Host Card Emulation på iPhone for å slippe den sikkerhetsfellen som Android har valgt. I tillegg oppgir Apple at de gir banker og også finansinstitusjoner ikke-diskriminerende og rettferdig tilgang til NFC gjennom Apple Pay.

Google måtte sannsynligvis velge en programvarebasert løsning fordi Android brukes i maskinvare fra mange selskaper, selv om det er mindre sikkert enn en elementbasert løsning. Apples tette forening av operativsystem og maskinvare gjør oss i stand til å tilby en fullt integrert løsning som er bedre enn Androids.

Apple

NFC på Android er vurdert av banker og finansinstitusjoner som helt sikkert.

Google

Apple under press

At Apple holder NFC-grensesnittet for seg selv kveler innovasjon og konkurranse. Markedet vil ikke utvikle nye lommebøker hvis de bare kan distribuere dem på Android og ikke på iOS. Det koster å få tilgang til NFC-grensesnittet på en iPhone, og Apple Pay krever gebyr for tilgang mens Android-plattformen er gratis for kortutstedere. Apple holder tilbake utviklingen av nye innovative lommebøker for å beskytte Apple Pay. 

Vitne til Det australske parlament

Apple er under press for å åpne NFC på iPhone for tredjepartsapper og -tjenester også fra myndigheter i andre deler av verden.

Tyskland har lovfestet at produsenter av teknisk infrastruktur skal gi tilgang til formidlere av betalingstjenester. 

Annonse