Razer Clearbot
I samarbeid med spillselskapet Razer tar Clearbot sikte på å utvikle og produsere skalerbare kommersielt salgbare roboter som kan rense opp i vann.

Annonse


Spillselskap vil rense havene med soldrevet robot

Problemet med søppel i verdenshavene har fått ny oppmerksomhet etter at den amerikanske forskeren Victor Vescovo fant en plastpose i Marianergropen, verdenshavenes dypeste punkt vest i Stillehavet – punktet der stillehavsplaten trykkes ned under den filippinske platen. Men å rydde opp i havene er en utfordrende oppgave.

Vanndrone som samler avfall

Razer har nylig kunngjort partnerskap med Clearbot om å utvikle en vanndrone som skal samle plastavfall fra havet og resirkulere det.

Clearbot har lenge utviklet roboter for å rydde opp i hav og vann. I samarbeid med spillselskapet Razer tar de sikte på å utvikle og produsere skalerbare kommersielt salgbare roboter som kan rense opp i vann. Målet er å fjerne 100 tonn avfall innen 2022.

Selskapenes vanndrone ble presenterte i en video på World Oceans Day:

Annonse


Sensorer og AI

Ifølge Clearbot har roboten kamerasensorer og Vision AI-teknologi som oppdager søppel. Razer x Clearbot er i stand til selv å navigere og finne søppel ved hjelp av AI. Videre er den i stand til å utføre oppgavene uten selv å forurense da den er fullstendig drevet av solenergi. Roboten samler inn avfallet og bringer det til lands hvor gjenvinningsorganisasjoner resirkulerer det. 

Roboten samler også data om vannforurensning.

Annonse