Razer Clearbot
I samarbeid med spillselskapet Razer tar Clearbot sikte på å utvikle og produsere skalerbare kommersielt salgbare roboter som kan rense opp i vann.

Annonse


Spillselskap vil rense havene med soldrevet robot

Problemet med søppel i verdenshavene har fått ny oppmerksomhet etter at den amerikanske forskeren Victor Vescovo fant en plastpose i Marianergropen, verdenshavenes dypeste punkt vest i Stillehavet – punktet der stillehavsplaten trykkes ned under den filippinske platen. Men å rydde opp i havene er en utfordrende oppgave.

Vanndrone som samler avfall

Razer har nylig kunngjort partnerskap med Clearbot om å utvikle en vanndrone som skal samle plastavfall fra havet og resirkulere det.

Clearbot har lenge utviklet roboter for å rydde opp i hav og vann. I samarbeid med spillselskapet Razer tar de sikte på å utvikle og produsere skalerbare kommersielt salgbare roboter som kan rense opp i vann. Målet er å fjerne 100 tonn avfall innen 2022.

Selskapenes vanndrone ble presenterte i en video på World Oceans Day:

Annonse
Sensorer og AI

Ifølge Clearbot har roboten kamerasensorer og Vision AI-teknologi som oppdager søppel. Razer x Clearbot er i stand til selv å navigere og finne søppel ved hjelp av AI. Videre er den i stand til å utføre oppgavene uten selv å forurense da den er fullstendig drevet av solenergi. Roboten samler inn avfallet og bringer det til lands hvor gjenvinningsorganisasjoner resirkulerer det. 

Roboten samler også data om vannforurensning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse