WhatsApp Facebook
Brukere over hele verden har reagert.

Annonse


WhatsApp tvinges til retrett

I begynnelsen av mai rullet Facebook-eide Whatsapp ut en ny personvernpolicy der de blant annet introduserte nye shoppingfunksjoner. Selskapet gjorde det klart at de som ikke godtar den nye policyen, etterhvert ville få begrenset kjernefunksjonalitet og flere funksjoner blokkert. 

Tvinge brukerne til å dele data med Facebook?

Facebook har møtt motstand fra brukere som mener at det selskapet i realiteten gjør er å tvinge brukerne til å dele enda mere data med Facebook, og nå snur selskapet.

I en uttalelse sier selskapet at etter å ha vært i dialog med myndigheter og personvern-organisasjoner, er de kommet til at de ikke vil begrense funksjonaliteten for brukere som ikke godtar den nye policyen. Påminnelser om å godkjenne den nye avtalen vil heller ikke vises så ofte som tidligere antydet.

Snudd etter dialog

Etter diskusjoner med myndigheter og personverngrupperinger gjør vi det klart at vi foreløbig ikke har planer om å begrense funksjonaliteten i WhatsApp for de som ikke har akseptert oppdateringen, men vi vil fra tid til annen fortsette å minne brukerne om oppdateringen.

WhatsApp

I fremtiden kan dette endre seg, men WhatsApp har etter at policyen ble introdusert i januar, sett at brukere har gått over til andre plattformer som for eksempel Signal.

Internasjonalt press

I forrige uke ba India WhatsApp trekke sin personvernpolicy da den er i strid med landets lover. I mai forbød tyske myndigheter WhatsApp å behandle brukerdata om tyske borgere. Facebook sa den gang at de ville anke forbudet. Selskapet ble også tvunget til å holde tilbake oppdateringen i Tyrkia.

Annonse