USA vs Xiaomi
Det amerikanske investeringsforbudet i Xiaomi oppheves.

Annonse


Begraver stridsøksen

Xiaomi står ikke lenger på den amerikanske regjeringens liste over blokkerte selskaper. Ifølge Det amerikanske forsvarsdepartement omfatter blokkeringslisten “militære selskaper”. Det er “selskaper, universiteter, og forskningsprogrammer som fremstår som sivile enheter, men som er en del av Folkerepublikken Kinas strategi for militær-sivil fusjon”. 

Kinas strategi for “militær-sivil fusjon”

Å bli plassert på denne listen over militære selskaper medfører ikke det omfattende eksportforbudet som Huawei har vært utsatt for, men det medfører forbud mot amerikanske investeringer i selskapet.

Xiaomi kalte forbudet “grunnlovsstridig” og sa at det var basert på “faktiske feil”. Selskapet la til at investeringsbegrensningene ville forårsake “umiddelbar og uopprettelig skade på Xiaomi”. 

De første begrensningene var ment å tre i kraft 15. mars 2021 (forbud mot å kjøpe nye aksjer i Xiaomi), men de ble midlertidig stanset av en føderal dommer som kalte regjeringens vedtak “grunnleggende feil”.

Annonse


Amerikansk Kina-politikk står fast

Forbudet ville i siste instans ha tvunget amerikanske investorer til å selge seg ut av Xiaomi, noe som ville medført store problemer for selskapet. Xiaomi ble børsnotert i 2018 og idag er tre av de ti største aksjonærene amerikanske statsborgere.

Biden-administrasjonen går tilbake på en av Trumps beslutninger mot Kina, men Biden har strammet inn restriksjonene på leveranser til Huawei. Det betyr at amerikansk Kina-politikk i store trekk står fast.

Kilde: Reuters

Annonse