Annonse


Derfor ser du dette varselet i Messenger

Facebook lover at visse funksjoner som er luket bort for EU-land (og Norge), kommer tilbake.

Dette er borte, men kommer tilbake snart

Årsaken er nye regler i EU-land, og derfor må Facebook oppdatere.

Selskapet avslører ikke selv hva som er luket bort, men som kommer snarlig tilbake, men The Verge har merket at avstemninger i Messenger, mangel på “stickers” i Instagram og ikke mulig til å sette personlig preg på svar. Hvorfor akkurat disse måtte lukes bort er usikkert i forhold til personvern.

Dette gjelder samtaler man har med andre i Norge, og ikke personer utenfor EU.

Annonse


Kilde:
The Verge

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse