Apple starter iPhone 11-reparasjonsprogram

applepanelmodulbytte
Et problem med modulen som styrer børøringsinput på iPhone 11 kan ha problemer. Opplever du problemer med berøring på din iPhone 11, undersøk på Apples side om du har krav på ny modul.

Apple bekrefter at “en liten prosentdel av iPhone 11-panelene kan stoppe å fungere ved berøring”.

Du kan ha krav på nytt berøringsmodul

Årsaken er et modul som driver panelet – enheter som er berørte er produserte mellom november 2019 og mai 2020.

Apple skriver at om du merker problemer med berøring, så undersøk med serienummersjekkeren på denne Apple-siden for å finne ut om du har krav på gratis service.

Annonse

Apple påpeker at mobilen uansett blir undersøkt før eventuell service starter.

Kilde:
Apple

Annonse
Annonse