Annonse


Dette er strømmetjenestene nordmenn elsker: Netflix gjør det bare ok

EPSI Rating Norway avslører nordmenns forhold til strømmetjenster i en ny rapport der vanene til 1000 personer ble kartlagt.

EPSI omtaler det som 1000 “dybdeintervjuer”:

“EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en omfattende måling av kundetilfredsheten med strømmeaktørene på det norske markedet.

Studien baserer seg på 1000 dybdeintervjuer med personer som for tiden abonnerer på en strømmetjeneste.

Strømming har blitt mer vanlig i Norge. 71 prosent av husstandene svarer nå at de abonnerer på en eller flere strømmetjenester. Målingen viser dessuten at flere enn før opprettholder abonnementet og har vært kunde hos strømmeleverandøren i flere år. Drøyt hver tredje strømmekunde er såpass godt fornøyde at de gjerne anbefaler tjenestene videre til venner og kjente.”

Disse tjenestene er nordmenn mest fornøyd med:

Disney, NRK, Amazon og YouTube gjør det best

“Målingen viser at det er gruppen «Øvrige» som kommer best ut.

Annonse


I denne gruppen ligger tilbakemeldingene fra kunder som bruker Dplay, Amazon Prime, Youtube Premium, NRK nett-TV og Disney+.

– Blant disse er det særlig Disney+ og NRK nett-TV som skiller seg ut, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Norge. Selv om Disney+ kun har vært tilgjengelig i Norge i omtrent én måned så har de fått mange abonnenter, og tilbakemeldingene indikerer at disse kundene så langt ser ut til å være begeistret. NRK nett-TV får også gode tilbakemeldinger, og det er ingen tvil om at mange er godt fornøyde med den tjenesten. 

EPSI mener at Netflix-kundene ønsker mer kvalitetsinnhold

EPSI merker seg som oss at Netflix kun gjør det ok, de mener at fordi “Netflix har noe for alle”, så gjør de det ok, og at.

– Strømmegiganten tilbyr en teknisk god tjeneste og er ledende når det kommer til brukergrensesnitt, forklarer Høst. Netflix er dessuten best på å synliggjøre nytt innhold, og her bør flere av konkurrentene ta lærdom. 

– Men Netflix-kundene er samtidig tydelige på at de etterlyser mer kvalitetsinnhold, avslutter Høst.

Kilde:
EPSI Rating Norway

Annonse