ring-kamera-politi
Amazons avdeling for hjemmesikkerhet er svært imøtekommende dersom du er politimann, kommer det fram av en rapport.

Annonse


Hjelper politiet med å få “Ring”-materiale uten fullmakt

Ifølge en rapport fra Motherboard skal Amazons avdeling for hjemmesikkerhet være svært behjelpelige med å vise politiet hvordan de kan få folk til å overrekke overvåkningsmaterialet deres uten fullmakt.

Politiet har egen portal

Ring skal visstnok ha en dedikert portal for lovmyndigheter kalt “Law Enforcement Neighborhood Portal” der politifolk kan sjekke hvor Ring-kameraer er plassert på et kart. Herfra kan de ifølge Motherboard og som gjengitt av Engadget sende forespørsel om tilgang til videomaterialet fra enkeltenheter uten fullmakt.

Det skrives at disse personene etter lov ikke er pålagt å gi tilgang til videomaterialet, men at det ofte oppleves ukomfortabelt å avslå forespørselen fra politiet.

Kan henvende seg direkte til Ring

Motherboard har fått tak i flere e-poster som viser at Ring lærer politistyrker de beste fremgangsmåtene for å skaffe materiale fra overvåkningsenhetene deres. Blant annet tilbys ferdig utfylte maler som kan benyttes av politiet når de når ut til Ring-eiere.

Annonse


Av opplysninger GovTech har funnet frem til går det dessuten frem at dersom en person nekter politiet tilgang til innholdet i overvåkningen, så kan myndighetene kontakte Amazon direkte for tilgang til overvåkningsmaterialet. Dersom politiet legger frem en forespørsel innen 60 dager og videomaterialet er lastet opp til skyen så vil Ring gi dem full tilgang på dette.

OPPDATERT 8. august, kl. 10.35:

Kommunikasjonssjef for Ring i Europa har kommet med en offisiell uttalelse der det påpekes av selskapet at lovmyndigheter ikke får tilgang til individuelle kameraer. I stedet henvender selskapet seg til kunder dersom det pågår en aktiv etterforskning i området, og materialet blir kun tilsendt dersom kunden aksepeterer det, forteller Claudia Fellerman.

Kilde:
Engadget

Annonse