Norsk Bitcoin-portal utsatt for dataangrep
Norske kunder får kun utbetalt kryptovaluta-verdien fra 7. mai hos Bitcoins Norge

Annonse


Norsk Bitcoin-portal utsatt for dataangrep

Den norske kryptovaluta-siden Bitcoins Norge melder at de har vært utsatt for angrep som berører sikkerhet og personvern ovenfor sine kunder. Portalen benyttet seg av tredjepartsleverandøren AlphaPoint Corporation som platform for systemet – men det er altså dette som nå har blitt påvirket av de kaller “avanserte dataangrep”.

Ifølge tips til ITavisen fra en kunde har alle kundene i dag fått tilsendt en formell epost fra Bitcoins Norge, hvor de beskriver hvordan angrepet nå vil berøre alle som har kjøpt kryptovaluta via selskapet.

Les også: Hvordan kjøpe Bitcoin

Kunder føler seg lurt

Som en av tiltakene skal alle berørte kunder få utbetalt et beløp tilsvarende det de hadde stående i kryptovaluta hos selskapet den 7. mai. Dette var ifølge Bitcoins Norge datoen da de først ble kjent med dataangrepet.

Annonse


Men nå stiller kundene spørsmålstegn ved hvorfor de blir sittende igjen med mye mindre enn de skulle hatt – siden prisverdiene på kryptovaluta var betydelig lavere for nesten to måneder siden.

Stanser alle transaksjoner

Her er utklipp fra Bitcoins Norge email til kundene:

Dette er en ekstraordinær situasjon som er helt utenfor Bitcoins Norges kontroll. Bitcoins Norge har undersøkt alle muligheter for å ivareta våre kunders interesser best mulig og styret i Bitcoins Norge har kommet frem til at den beste måten å ivareta kundenes og selskapets interesser i denne ekstraordinære situasjonen er å iverksette følgende tiltak:

  • All handel på plattformen stanses umiddelbart og inntil vi har full trygghet for at plattformen er sikker.
  • Bitcoins Norge selger tilgjengelig kryptovaluta som forvaltes gjennom selskapets plattform så raskt som praktisk mulig.
  • Bitcoins Norges samlede erstatningsansvar overfor den enkelte kunde er begrenset til det opprinnelige valutainnskuddet på din konto (jf. brukervilkårene punkt 8). Alle våre kunder vil likevel få betalt ut et beløp i norske kroner tilsvarende verdien de hadde i kryptovaluta hos oss den 7.mai. 2019. Utbetaling vil skje så raskt som praktisk mulig etter at vi har fått realisert kryptovalutaene. For å kunne utbetale beløpene ber vi om at dere fyller ut skjema under.
  • Kunder som har betalt innskudd etter 7.mai vil ikke bli påvirket, men betalt tilbake i sin helhet. Disse kundene må også registreres i skjemaet under.
  • Vi vil følge opp krav overfor både Bitcoins Norges forsikringsselskap samt også AlphaPoint og deres forsikringsselskap. Eventuelle utbetalinger herfra vil også bli utbetalt til kundene.

Har du investert penger hos Bitcoins Norge kan du fylle inn dette skjemaet for å få videre hjelp.