Google saksøkt for kjønns- og rasediskrimering
Et av Googles store kontorbygninger i New York.

Annonse


Google saksøkt for kjønns- og rasediskrimering

Politikken i USA har alltid vært preget av gnisninger mellom de to store partiene – Demokratene (som lener mot venstre politisk) og Republikanerne (den konservative siden, som lener mer mot høyre). Men spesielt de siste par årene har de to sidene blitt enda mer polarisert og mot hverandre.

De konservative har stor oppslutning blandt folket, som fikk valgt Trump som president. Men demokratene og den liberale siden har eierskap i de største TV og mediekanalene, og store internettselskaper er også drevet av demokratiske krefter. Nyhetsbildet i media og internett fra USA har derfor også en tendens til å vinkle ting i demokratenes favør.

Avdekket interne rutiner hos Google

Twitter, Facebook, og Google er flere ganger tatt for å sensurere republikansk / konservativt innhold, og i 2017 lekket den tidligere Google-ansatte James Damore interne detaljer som viste at Google gjorde forskjellsbehandling mellom menn og kvinner, mellom fargede og hvite, og mellom folk av forskjellig politisk bakgrunn.

Blandt annet kom det frem at Google vedlikeholder “svartelister” over konservative bloggere og nyhetskilder som de holder øye med. Facebook og Twitter har også blitt kritisert for å gjøre lignende.

Annonse


Blir massesøksmål

Men nå må altså Google svare for anklagene i retten. I søksmålet heter det blandt annet:

“Damore, Gudeman, og andre ble utstøtt, trakassert, og straffet for sine politiske synspunkter, og for synden over å være født med hvit / mannlig bakgrunn.”

Saken går nå trolig over å bli et massesøksmål, siden flere andre også mener de opplevde enten trakassering for å være Trump-supportere, eller for å ha fått avslått en jobbmulighet i selskapet til fordel for mindre kvalifiserte kandidater – kun basert på at de selv var hvite, konservative menn.

Google benekter påstandene

Google argumenterer om at det å være konservativ politisk ikke er noe som under loven kan klassifiseres, og at de dermed ikke kan ha trakassert noen grunnet sine politiske meninger. Den første dommeren som vurderte saken, sa at det ”foreligger tvil” om at saksøkerens påstander vil holde videre i sakens gang, men de har foreløpig tillatt saken å gå videre.

Kilde:
TheVerge

Annonse


Annonse


Annonse