Personvernmareritt for noen - andre bryr seg ikke: Amazon-arbeidere hører hva du forteller Alexa
Amazon har ansatte som jobber spesifikt med å lytte til lydklipp fra Echo-høyttalere.

Annonse


Personvernmareritt for noen – andre bryr seg ikke: Amazon-arbeidere hører hva du forteller Alexa

Man finner nok i disse dager at titalls millioner mennesker bruker smarthøyttalere i hjemmene sine, og på en annen side at minst like mange er skeptiske til å eie dem i frykt for at noen lytter.

Gir Alexa bedre forståelse

I noen tilfeller viser det seg at denne frykten ikke er uberettiget, og at man faktisk kan ha en Amazon-ansatt på motsatt side som lytter til det du har å fortelle Alexa.

Amazon har ifølge Bloomberg ansatt flere tusen mennesker på verdensbasis for å forbedre Alexa-styrte Echo-høyttalere. Måten det fungerer på er grupper med ansatte lytter til lydopptak som er fanget opp i Echo-eieres hjem og kontorer, hvorpå disse transkriberes og utbedres for så å bli lagt inn i programvaren. Resultatet blir naturligvis færre misforståelser mellom brukeren og Alexa, slik at det blir enklere å bruke den digitale assistenten.

Et eksempel er at man kan akkumulere utallige uttalelser på “Taylor Swift”, hvorpå den ansatte sørger for at det blir mindre usikkerhet knyttet til at brukeren prater om musikkartisten.

Annonse


Skrevet under på kontrakter

Avisen har fått beskrivelser av prosessen gjennom syv ulike personer som har jobbet med nettopp dette, og det påpeker viktigheten av menneskelig innblanding for å gjøre systemene bedre. Fra før av er det en kjent sak at mye av utbedringsarbeidet på disse tjenestene utføres takket være skyteknologi.

Ifølge Bloomberg har de ansatte ulike nasjonaliteter, med blant annet amerikanere, indere og rumenere. De skal ha skrevet under på kontrakter som forbyr dem i å snakke om forholdene, men det har kommet frem at de jobber ni timer om dagen og at hver ansatt undersøker typisk rundt 1000 lydklipp hver under en skift.

– Amazon Echo tok opp samtalen vår og sendte lydklippet til en tilfeldig kontakt

Kilde:
Bloomberg

Annonse