Spotify klager inn Apple til Europakommisjonen.
Spotify klager inn Apple til Europakommisjonen.

Annonse


Spotify klager inn App Store-retningslinjene til EU

Spotify med administrerende direktør Daniel Ek i spissen tok til presserommet sitt for å meddele nyheten om at de har meldt inn en klage til Europakommisjonen.

Tvinges til å betale 30 prosent

Klagen gjelder det de omtaler som urettferdig konkurranse i form av at Apple med App Store hindrer konkurransekreftene ved å opptre som både “spiller og dommer” der de bevisst setter andre aktører i en mindre fordelaktig situasjon.

Et eksempel på hvordan de gjør dette er ifølge Ek ved at Apple tvinger Spotify og andre tjenester til å betale 30 prosent i avgifter på kjøp som gjennomføres i Apples betalingsløsning. Problemet er ifølge Spotify-sjefen at Apple har to roller i denne sammenhengen, både som såkalt gatekeeper og som en aktør med tilbud om en konkurrerende tjeneste.

Laget en video – og en nettside

De laget også en video for å forklare problemet slik de ser på det:

Annonse


https://www.youtube.com/watch?v=l8SShgWqJvg

I tillegg har selskapet stelt i stand en hel nettside der de forklarer hvordan Apple bryter ned konkurransekreftene i bransjen.

Er du enig med Spotify om at Apple hindrer konkurrentene sine?

Kilder:
Spotify
Engadget

Annonse