Annonse


Nå vil de opprette en digital autoritet for å regulere internett

Den britiske regjeringen krever en strengere regulering av internett-selskaper, og nå har House of Lords-komiteen bedt om opprettelsen av en sentral «Digital Authority», som vil få det overordnede ansvaret for å regulere nettgigantene.

Strengere regler

Regjeringen ber om opprettelsen av 10 prinsipper som skal diktere regler for blant annet ansvar, personvern, åpenhet, menneskerettigheter og beskyttelse for barn.

I tillegg ønsker de å håndheve en generell aktsomhetsplikt som krever at internettselskaper gjør fornuftige tiltak for å forhindre påført skade.

Et av tiltakene handler om personvern. Komiteen ønsker for eksempel at den strengeste formen for personvern- og sikkerhetsinnstillinger skal være skrudd på som standard, noe som vil gi brukerne mer kontroll.

Annonse
Må publisere «åpenhetsrapporter»

Dersom et selskap håndterer brukerdata, skal selskapet være pålagt å publisere årlige åpenhetsrapporter som demonstrerer hvordan de utvikler, kjøper, bruker og lagrer slike data.

Komiteen mener selskapenes selvregulering har feilet, og at tiden er overmoden for strengere kontroll.

«Vi erkjenner at dette vil gi den digitale autoriteten betydelig makt. Det er nødvendig fordi det haster å gjøre noe med omfanget av sosiale og politiske problemer som er forårsaket av fragmentert regulering i den digitale verden. Problemene kommer sannsynligvis til å bli mer komplekse ettersom teknologien utvikler seg», heter det i rapporten.

 

Kilde:
The Guardian

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse