BMW teamer opp med Daimler for å være raskere ute med selvkjørende biler.
BMW teamer opp med Daimler for å være raskere ute med selvkjørende biler.

Annonse


Samarbeider med rivalen om autonom kjøring

I går annonserte BMW og Daimler (Mercedes-Benz) at de i tiden som kommer vil samarbeide om fremtidens muligheter for autonom kjøring – et marked som for øvrig er ventet å forvandle bransjen i svært stor grad.

Strategisk samarbeid

BMW og Mercedes-Benz blir derfor å anse som partnere i konkurranse med aktører som Uber og Waymo, noe som bør indikere at vi har en spennende tid foran oss med hensyn til teknologi innen selvkjørende biler. Slik teknologi er ventet å nærmest tvinge en overgang fra vanlig bilhold til bruk av bilen som en tjeneste, for eksempel gjennom applikasjoner på mobilen.

De to tyske bilprodusentene har uttalt i lag at det blir et langsiktig, strategisk samarbeid for å raskere kunne tilby avanserte systemer for kjøreassistanse og automatisert kjøring på motorvei så vel som for parkering. Ved inngåelse av slik partnerskap er målet at utviklingstiden forkortes, slik at de kan tilby neste generasjons teknologi en gang rundt år 2025, men da i utstrakt bruk.

Ford og Volkswagen i samtaler

Klaus Froehlich i BMW forteller at det å kombinere hverandres kompetanse og ferdigheter vil styrke innovasjonen og bringe fram den nye teknologien mye raskere, uten at dette vil gå på bekostning av allerede eksisterende partnerskap de to selskapene har inngått med andre selskaper, eksempelvis Daimlers pågående pilotprosjekt i California med Bosch om selvkjørende biler.

Annonse


Også Ford og Volkswagen har gitt uttrykk for at de er i samtaler om å gå sammen på tilsvarende måte i håp om å utvikle teknologien raskere.

Kilde:
SF GATE

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse