Huawei finner seg ikke i beskrivelsene til amerikanske myndigheter, og ønsker at de legger frem eventuell bevis dersom de sitter på noe.

Annonse


Huawei oppfordrer amerikanske myndigheter til å avsløre bevis

Lenge har kinesiske Huawei og ZTE hatt amerikanske myndigheter på nakken fordi USA har beskyldt selskapene for å operere i en gråsone og med onde hensikter der spionasje med stor sannsynlighet er den underliggende faktoren til at myndighetene har gjentatte ganger har tatt ulike steg mot å svekke de kinesiske selskapene.

Flere tiltak

I august ble det først og fremst ilagt forbud mot å bruke produktene deres i myndighetsrelatert arbeid mens de i november gikk et skritt lenger og oppfordret allierte til å kutte bruken av tjenestene og produktene til Huawei i frykt om at de kunne bli brukt for spionasje. Hittil har de dog ikke presentert noe bevis for å styrke mistankene deres, noe Huawei nå ønsker å gjøre noe med.

Huawei-topp ønsker bevis

Under en konferanse i Shenzhen oppfordret en Huawei-topp amerikanske myndigheter og andre som fremmer tilsvarende ideer om å avsløre eventuell bevismateriale som støtter påstandene deres. Han forteller blant annet at påstandene har røtter i ideologi og geopolitikk, og at myndighetene i det minste bør presentere bevis overfor de store aktørene som kjøper teleprodukter fra dem.

Under talen kritiserte han også Australia og New Zealand for å ha bannlyst Huawei-utstyr for 5G-nettverk i landene, med beskjed om at selskapet aldri har akseptert forespørsler fra myndigheter i noen land til å påføre noen som helst skade.

Annonse


Hvem stiller du deg bak i saken – er du enig med Huawei-toppen eller tror du amerikanske myndigheter har rett til å boikotte selskapet?

Kilde:
Neowin

Annonse


Annonse


Annonse