Flere av Facebook-sjefens e-poster er publisert av britiske myndigheter, disse avdekker situasjoner hvor Facebook har operert i en gråsone når det gjelder å ivareta brukernes rettigheter.

Annonse


– Facebook har inngått avtaler om deling av brukerdata

En komité ved det britiske parlamentet har gått ut med interne Facebook-dokumenter som selskapet flere ganger har advart mot å publiseres. I disse dokumentene inngår blant annet e-poster fra Facebook-sjefen selv og noen av hans underordnede, der det går fram at det sosiale mediet gjentatte ganger har inngått avtaler med enkelte utviklere for å gi disse spesiell tilgang til brukerdata.

Facebook motsetter seg publisering

Det kommer blant annet til uttrykk for at Facebook med viten og vilje har gjort det svært vanskelig for brukerne av applikasjonen deres på Android å være oppmerksomme på endringer i personvernregler.

Facebook motsetter seg beslutningen britiske myndigheter har tatt ved å publisere dokumentene, og argumenterer det blant annet i at disse har blitt avdekket på veldig villedende vis der tilhørende kontekst er utelatt slik at det tegner et begrenset bilde av sannheten.

Avdekket 250 sider med hemmelige dokumenter

Dokumentene stammer fra programvareselskapet Six4Three som for øvrig saksøker Facebook. I avsløringen er omkring 250 sider med hemmelige dokumenter gjort rede for, enkelte av disse er markert som svært konfidensielle.

Annonse


Blant avsløringene er følgende:

  • Facebook har gitt enkelte selskaper full tilgang til brukernes data og deres venners data til tross for at de i 2014 satte begrensninger på hva utviklere hadde tilgang til.
  • De brukte data som ble lagt fram av analyseselskapet Onavo for å vite hvilke andre mobilapplikasjoner som ble lastet ned og brukt i det offentlige, og brukte disse opplysningene for å avgjøre hvilke de skulle kjøpe opp og hvilke de skulle anse som trusler.
  • Haugevis av diskusjoner som har handlet om den økonomiske verdien som foreligger ved å gi ulike instanser og selskaper tilgang til venners data.

Dessuten viser e-poster som er utvekslet mellom Facebook og andre teknologiselskaper at det ofte dreier seg om at Facebook hvitelister tredjepartsapplikasjoner slik at de har tilgang til brukernes venner. Blant tjenestene som har vært med på en slik avtale med selskapet er Netflix, Airbnb, Hot or Not og kjøretjenesten Lyft.

Kilde:
BBC

Annonse