YouTube: - EU kommer til å kvele kreativiteten
YouTube uttrykker fortsatt misnøye over EUs foreslåtte opphavsrettsdirektiv.

Annonse


YouTube: – EU kommer til å kvele kreativiteten

YouTubes musikksjef, Lyor Cohen, advarer mot EUs nye opphavsrettsdirektiv, teknisk sett “DSM-direktivet”, da han er av den mening at direktivet vil ha en ødeleggende effekt når det kommer til fanvideoer og remixer.

Vil forårsake uforutsette konsekvenser

I et nyhetsbrev gjort tilgjengelig for medlemmer av YouTube for Artists skriver han at lovgivningen, i sin nåværende form, vil “forårsake uforutsette konsekvenser for hele industrien”.

Europaparlaments- og rådsdirektiv om opphavsrett i det digitale indre marked, som direktivet fullt ut heter, har som mål å oppdatere nåværende opphavsrettsregelverk slik at det er i overenstemmelse med den digitale tidsalderen vi lever i.

Artikkel 13

Det er særlig DSM-direktivets artikkel 13 som har vært gjenstand for kritikk. I denne artikkelen heter det at tjenesteytere må ta nødvendige skritt for å forhindre at opphavsrettslig beskyttet materiale gjøres tilgjengelig via deres tjenester.

Annonse


I direktivet står det at dette kan oppnås ved at tjenesteyterne inngår lisensavtaler med opphaverne, samt at tjenesteyterne bygger inn “effective content recognition technologies i sine tjenester. Dette betyr at nettsteder som YouTube, Facebook og Twitter må ha filtre som kan filtrere ut materiale som er opphavsrettslig beskyttet.

Teknologisk vanskelig gjennomførbart

Med tanke på at remixer, memes og fanvideoer bygger på opphavsrettslig beskyttet materiale, har kritikerne påpekt at det er umulig for et slikt system å skille mellom harmløs og skadelig bruk.

I Europa har vi riktignok ikke det samme systemet for “fair use” som i USA. Istedenfor har vi noe som kalles for sitatretten som lar oss sitere fra beskyttede verk uten å måtte spørre om tillatelse. Slike sitater må være begrenset i omfang, men slik sitering kan av elektroniske filtre risikere å bli urettmessig filtrert vekk.

Komplisert forhold

YouTubes forhold til musikkindustrien har vært komplisert. De har blitt beskyldt for å tilgjengeliggjøre videoer som bryter med opphavsretten – i tillegg til det faktum at de ikke betaler nok for lisensrettigheter. Ifølge YouTube blir artister nå behandlet mer rettferdig og er nå bedre representert som følge av opprettelsen av YouTube Music.

– Remixer og coverlåter, opplæringsvideoer, fanvidoer og parodier – alt dette er salgsfremmende for industrien. Jeg er for å beskytte artistenes rettigheter og at de skal få sin rettmessige betaling, men vi må ta vare på forholdet til fans og skapere som er noe av det beste som har skjedd industrien på lang tid, skriver Cohen.

Cohen er ikke den eneste hos YouTube som er mot DSM-direktivets artikkel 13. YouTube har faktisk en egen webside om saken.

Kilde:

Techradar