Bruk av karbonfiber i el-bilers utforming kan gi store fordeler, ifølge ny studie.

Annonse


Elektriske biler kan holde strøm i karosseriet

Det som er problematisk i produksjonen av dagens el-biler er at det er en vanskelig jobb å kunne tilby bileierne god rekkevidde som kan sammenlignes med fossildrevne biler uten å la det gå kraftig utover bagasjeplass og annet rom i bilen. Nå er det gjort en undersøkelse som viser at det finnes en måte å overkomme denne utfordringen på: å bruke karbonfiber i større deler av bilens utforming.

Karbonfiberceller som elektroder

I studien som er foretatt i Sverige, viser forskerne til at karbonfiberceller kan utnyttes effektivt som elektroder. De presiserer et behov i prosessen der man bør optimalisere størrelsen og orienteringen på karboncellene for å oppnå en god balansegang i stivhet og cellenes egenskap til å lede strøm på en effektiv måte.

Vektreduksjon

I tillegg til at karbonfiber kan brukes til å oppnå bedre rekkevidde ved å tilby lagring av strøm som deretter benyttes aktivt for å kjøre lengre distanser uten konstant strømbehov, så har materialet en annen positiv effekt i vektreduksjonen som oppnås.

Professor Leif Asp ved Chalmers University of Technology forteller at bruk av karbonfiber til å bære strøm på denne måten kan gjøre bilene opptil 50 prosent lettere.

Annonse


Karbonfiber er dyrt

Til tross for at dette er en ny studie og at resultatet ikke har vært bekreftet før dette, har man alltid hatt en viss anelse om at bruk av karbonfiber i el-biler kan være gunstig på ett vis, nemlig at kjøretøyet direkte oppnår en vektreduksjon som følge av at fiberen erstatter stål og aluminium som er betraktelig tyngre materialer. Dette har likevel gått under radaren som følge av at prisen på karbonfiber er såpass høyt at det ikke lar seg gjøre på rimelig vis.

Dette studiet kan forhåpentligvis være med på endre produsentenes holdning til bruk av karbonfiber i bil, nå med visshet om at stoffet kan brukes til å bære strøm på en effektiv måte.

Kilde:
Engadget
IOPscience

Annonse