Svenske skoleelever skal lære om programmering fra førsteklasse som en del av regjeringens digitaliseringssatsing.
Svenske skoleelever skal lære om programmering fra førsteklasse som en del av regjeringens digitaliseringssatsing.

Annonse


Svenske elever skal lære programmering fra førsteklasse

Fra og med skoleåret som begynner 1. juli 2018 skal svenske skoleelever lære om programmering fra første klasse.

Dette er en del av den svenske skolens digitaliseringssatsing, og programmeringen skal læres i mattetimer og teknikktimer.

Trengs for å være opplyst samfunnsborger
– Vi trenger flere programmerere, og man kommer til å trenge programmering i flere yrker. Videre påvirkes vi alle av programmering i stadig flere deler av livet, sier utdanningsminister Gustar Fridolin til Computer Sweden.

– Skolen skal forberede oss på et liv der alle trenger å forstå hvordan programmering fungerer for at vi skal være opplyste medborgere og forbukere, sier han videre.

Annonse
Digitaliseringen forandrer samfunnet
Bakgrunnen for de nye skoleemnene er at den svenske regjeringen ønsker å gi alle elevene en god digital kompetanse etter hvert som digitaliseringen forandrer både arbeidslivet og samfunnet som helhet.

I programemringstimene skal elevene blant annet lære seg å styre objekter med programmering.

Kildekritikk i videregående skole
Det skal også innføres egne temaer for å øke elevenes kildekritiske evne, som skal skje på gymnasnivå.

– Vi endrer på gymnasenes emneplaner slik at programmering legges til i flere matematikkurs. I samfunnskunnskap skal det inngå hvordan digitaliseringen påvirker samfunnet, sier gymnasie- og kunnskapsminister Anna Ekström.

– Vi skal også forsterke tekstene om medie- og informasjonskunnskap. Det handler om å forberede gymnasieelevene på jobb, videre studier og et liv som samfunnborgere i en digitalisert verden, sier hun videre.

Kilde
Computer Sweden
(Bilde: San José Library (CC BY-SA 2.0))

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse