Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Dette kartet viser hvordan tilgang til internett konsentrerer seg rundt de etniske gruppene som innehar den politiske makten. (Ill.: Sciencemag.org)

Myndigheter verden over nekter politiske motstandere tilgang til Internett

Samarbeid mellom universiteter og organisasjoner i mange land avdekker overraskende sammenheng.

Ny studie gir bedre forståelse av hvordan nasjoner kontrollerer tilgangen til internett.

Politisk skjevhet
Studien har tittelen «Digital Diskriminering: Politisk skjevhet i Internett-tjenestetilbudet på tvers av etniske grupper» og tar for seg hvorvidt hvor du bor og hvilken etnisk gruppe du tilhører er avgjørende for din tilgang til Internett.

Store variasjoner
Ifølge studien varierer effekten fra land til land, og er mye mindre fremtredende i demokratiske.

I motsetning til sensur som vi har sett flere tilfeller av i det siste, så har denne studien tatt sikte på å avdekke i hvor stor grad nasjonale myndigheter lykkes i å dempe opposisjonen ved å nekte minoritetsgrupper tilgang til Internett i det hele tatt.

Grunnstein i samfunnet
Tilgang til nett er en viktig faktor når man skal se på et individs sosioøkonomiske status og hvor langt utviklingen har kommet der de bor.

For å få en nyttig oversikt over dette måtte gruppen skape et nytt verdenskart som viser hvordan tilgangen varierer i individuelle nasjoner. Slike data er vanskelig nok å finne i utviklede land, og i diktaturer kan slike data rett og slett være ikke-eksisterende.

Gravearbeid
For å komme rundt dette brukte gruppen av forskere datasett fra en Sveitsisk Internett-tilbyder som håndterer store mengder global datatrafikk. Ved å sammenstille mange forskjellige datasett så kunne gruppen til slutt jobbe med et datasett som inneholdt kun noen få hundre IP-adresser.

Deretter ble disse satt på kartet og korrelert med data fra en oversikt over etniske grupper og deres politiske relevans i landet de bor (EPR3).

På denne måten kunne gruppen av forskere fastsette hvordan forholdet mellom tilgang til nett relaterer til politisk makt.

Det hører med til historien at over en tredjedel av gruppene i listen var for spredt til å bli inkludert i analysen.

Klar sammenheng
Konklusjonen til studien var at de ekskluderte gruppene, eller minoritetsgruppene, hadde betydelig lavere grad av tilgang enn gruppene som befant seg i en politisk maktposisjon. Videre var konklusjonen at dette ikke kunne forklares av andre økonomiske eller geografiske faktorer.

Nils Weidmann, professor i politisk vitenskap ved det tyske universitetet i Konstanz i Tyskland, sier til MIT Tech Review at dette resultatet gir ny innsikt i hvordan nasjonale myndigheter kontrollerer tilgang til internett.

Les alle våre saker om sensur, ytringsfrihet og personvern.

«Du trenger ikke å sensurere motstanderne dine om de ikke får tilgang i det hele tatt», legger han til.

Videre sier Weidmann at organisasjoner som har som mål å øke tilgangen av humanitære årsaker må ha dette med i beregningen og være forsiktige med å ikke forsterke denne trenden.

 

Kilde:
MIT Technology Review

 

Stikkord: personvern, sensur, ytringsfrihet