Er e-post for gamlinger?

Den eldre garden er fortsatt glad i e-post.
Den eldre garden er fortsatt glad i e-post.

Gizmodo har foretatt en uhøytidelig spørreundersøkelse for å lære litt om hvordan personer i ulike aldersklasser kommuniserer med hverandre.

Foretrekker e-post
For den eldre garden er det e-post som gjelder. Hele 91 prosent av personene mellom 41 og 70 år svarte at bruker e-post for å kommunisere med personer på jobb. 86 prosent svarte at de snakker med andre ansikt til ansikt. Drøyt 70 prosent forteller at de kommuniserer med andre via telefon.

Når det gjelder den litt yngre gjengen, 21–40 år, er også e-post svært populær på jobb med 84 prosent, mens 90 prosent snakker med andre i person.

Annonse

Les også: Kan dette drepe e-post?

SMS og Facebook
Ser man på tallene på hvordan de kommuniserer med venner, blir det litt annerledes. Nesten 90 prosent av personene i 21–40-klassen forteller at de snakker med venne sine ansikt til ansikt, mens kun halvparten svarte at de kontakter vennene sine via e-post. Her er SMS og Facebook mer populære, med henholdsvis 83 og 69 prosent.

Når det gjelder personene fra 41 til 70 år, er det direkte kommunikasjon, telefonsamtaler, men også e-post som gjelder. 75 prosent av de spurte svarer at de bruker e-post når de kommuniserer med venner.

Totalt var det 3670 som besvarte Gizmodos uhøytidelige undersøkelse. Hvordan foretrekker du å kommunisere med venner og på jobb?

 

Kilde.
Gizmodo

Annonse
Annonse