Annonse


Mozilla blokkerer Flash i Firefox

De siste ukene har det stormet rundt Adobe Flash igjen. 

Anbefaler selv å deaktivere
Flere kritiske hull har blitt oppdaget i den kontroversielle programvaren, og til tross for at Adobe jobber hardt med å tette dem, anbefales det fra flere hold å deaktivere Flash. 

I går ble det blant annet kjent at Facebooks nye sikkerhetssjef, Alex Stamos, mener at Adobe bør sette en sluttdato for Flash. 
Adobe selv anbefaler også å deaktivere programvaren inntil sikkerhetshullene er tettet. 

Spørsmål om tid
Samtidig som dette skjer, har Mozilla valgt å sette enda en spiker i kisten for Flash. Selskapet har nå valgt å blokkere det som standard i alle Firefox-versjoner. 

Annonse
Firefox’ Mark Schmidt bekreftet dette selv på Twitter. 

Fortsatt er det mulig å aktivere Flash manuelt, men når det ikke er aktivert som standard, sier det litt om hvilken vei Flash beveger seg mot. 

Det kan se ut som at Flash for alvor nærmer seg slutte nå – spørsmålet er bare hvor lang tid det tar. 

 

Kilde:
The Verge

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse