Annonse


Uber får kjøre likevel

Fredag i forrige uke skrev vi om om smarttaxi-selskapet Uber, som fikk forbud mot å operere i Berlin.

Forbud i to byer
Byens transportmyndigheter nedla resolutt forbud mot både dem og lignende tjenester som kan konkurrere mot den tradisjonelle taxinæringen.

Det samme skjedde i Hamburg.

Ikke forsikringer i orden
Årsaken er at selskapet ikke har fast ansatte sjåfører som har lisens til å frakte passasjerer, samt at de nødvendige forsikringer for passasjerer og bagasje ikke er i orden.

Annonse


– Å beskytte passasjerene har høyeste prioritet. Som styrende og regulerende organ kan vi ikke godta at passasjerer blir prisgitt sjåfører eller kjøretøy uten lisens og at de i tilfelle ulykker ikke er forsikret, het det i en uttalelse fa Berlins transportmyndigheter.

Bare midlertidig
Nå har domstolen opphevet forbudet både i Berlin og Hamburg inntil saken får en endelig avgjørelse i retten, opplyser selskapet selv i en pressemelding.

Formelt sett gjelder forbudet fortsatt i de to tyske byene, men siden Uber har anket vil en dommer måtte ta stilling til om det er mulig å opprettholde i henhold til tysk lov.

I mellomtiden kan altså bilene kjøre og kundene få transport gjennom den smarte appen som er selve kjernen i systemet.

Annonse