Annonse


Fritt fram for Google-snoking

Facebook, Google og andre ikke-britiske sosiale nettverk er fritt vilt for britiske spioner så lenge de bare samler inn data og ikke ser på dem.

Kan overvåke fritt
Det går fram av et svar som personvernorganisasjonen Privacy International har fått fra den britiske regjeringens spionsjef Charles Farr.

I svaret går det fram at den britiske etterretningtjenesten GCHQ fritt kan overvåke Facebook, Google og andre sosiale nettverk så lenge de ikke er hjemmehørende i Storbritannia.

Klare begrensninger
Slike nettverk regnes som «ekstern kommunikasjon», og stiller dermed i samme klasse som teleinstallasjoner i utlandet der Storbritannias agenter opererer.

Annonse


Det er likevel klare begrensinger når det gjelder kommunikasjon mellom britiske statsborgere internt på Facebook eller Google+.

Kan samle inn uten tillatelse
For å kunne se slik informasjon kreves det rettskjennelse og mistanke om alvorlig kriminalitet på lik linje med det som kreves for å iverksette telefon- og romavlytting innenlands.

Men med en gang en brite oppdaterer statusen sin på Facebook eller søker etter noe på Google, kan det fanges opp uten spesialtillatelse, ifølge spionsjefen.

Kan bare brukes ved mistanke
Farr understreker imidlertid at data som fanges opp på denne måten ikke kan brukes før det foreligger konkret mistanke mot noen, og at dette krever rettkjennelse.

Med andre ord kan data samles inn og lagres, men ikke brukes før tillatelse er gitt fra en dommer.

Farr skriver at det er en vesentlig forskjell på å høste inn data og å faktisk se på dem. Det første er tillat, det andre er forbudt med mindre det foreligger kjennelse.

Kilde:
BBC

 

Annonse