Annonse


Nå får de Apple med på laget

Torsdag i forrige uke skrev vi om Microsoft, som kjemper mot at amerikanske myndigheter skal få utlevert e-postdata fra servere som ligger i Europa.

Apple og Cisco
Nå får selskapet uventet støtte fra en av sine argeste konkurrenter, Apple.

Sammen med nerttverksgiganten Cisco har de sendt et brev (gjengitt i sin helhet under) til amerikanske myndigheter er de uttrykker bekymring for at rettskjennelser fra amerikanske domstoler også skal gjelde utlevering av data fra andre land.

Støtte fra flere
I tillegg har nettrettighetsorganisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF) sendt et brev til myndighetene der de støtter synet til Microsoft – og nå altså Cisco og Apple også.

Annonse


Det er ventet at også flere IT-selskaper vil melde seg på. For bekymringen er stor for at europeiske kunder skal flykte fra amerikanske selskaper.

Frykter kundeflukt
Dette har allerede skjedd til en viss grad etter Snowden-avsløringene, der det har vist seg at den amerikanske  etterretningsorganisasjonen NSA driver med innhøsting av sensitive data i stor stil i utlandet.

Absurd og tilfeldig
Myndighetene mener på sin side at Microsofts motvilje mot å utlevere data er «absurd» og «tilfeldig», og at en slik holdning vil være til alvorlig hinder for å kunne etterforske kriminalitet begått mot amerikanske interesser i utlandet.

Apple, Cisco amicus brief for Microsoft

Annonse