Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Også krigen på nettet må ha kjøreregler. (Ill.: PantherMedia)

I tilfelle du vil starte cyber-krig

Her er håndboken fra NATO.

Hvilke midler er det tillatt å bruke i en virtuell krig som bare foregår på nettet?

«Geneve-konvensjon» for data-krig
Dette prøver NATO å svare på i en håndbok som beksriver hvordan forsvarsalliansen skal forholde seg om de blir angrepet, eller er nødt til å gå til et såkalt «pre-emptive strike» (forebyggende angrep).

Mens konvensjonell krig helt siden 1864 har vært regulert av den såkalte Geneve-konvensjonen, har det så langt manglet tilsvarende internasjonale regler for elektronisk krigføring.

Spare sykehus og kraft
I NATO-håndboken fra NATOs samarbeidssenter for elektronisk forsvar i Tallinn, Estland (CCDCOE, Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) beskrives det i detalj hva som er tillatt og ikke tillatt.

Blant annet står det at man skal spare datasystemene til sykjehus og andre samfunnsinstitusjoner som skal ta vare på befolkningens liv og helse.

Også kraftstasjoner og sivile, elektriske anlegg bør få være i fred under angrepet.

Vente med virkelige våpen
Det viktigtste er likevel at angrepet skal være såkalt proporsjonalt, altså stå i forhold til trusselen eller angrepet fra fienden.

Man skal også i det lengste vente med virkelige våpen, og svare digitalt når angrepet er av samme karakter.

Hele håndboken finner du HER.

Kilde:
Tech Week Europe

Stikkord: cyberkrig