Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Advarslene til franske fildelere har økt voldsomt fra i fjor til i år. Men økningen skjer i første gangs advarsler. Antallet strengere advarsler går ned, og hittil har ingen mistet nettet. (Ill.: textually.org)

Du er advart!

Fildelerne får pekefingre som aldri før.

I mai 2009 vedtok Frankrike den såkalte «Three strikes»-loven.

Sender advarsler
Denne loven innebærer at film- og musikkbransjen kan pålegge nettleverandørene å sende ut advarsler til kunder som ofte laster opp og ned piratkopier.

Rettighetshaverne ser bare IP-adressene (det kan du og jeg også, bare ved å sjekke torrent-klienten), men kan altså levere lister over «suspekte» adresser til nettleverandørene og be dem sende advarsler til kundene som bruker disse adressene.

Kan bli kastet av nett
Ved første advarsel får du bare vite at det du gjør er ulovlig. Ved neste advarsel får ytterligere informasjon om hva du risikerer om du fortsetter.

Den siste og tredje avdarselen forteller deg at du risikerer å bli kastet av nettet fra to måneder og inntil ett år om du ikke holder opp.

Blokkeringen fra nett gjelder alle nettleverandører. Du kan altså ikke bare bli kunde et annet sted når du først er kastet ut.

Doblet antallet
Det franske, regjeringsoppnevnte organet HADOPI (Haute Autorité pour la diffusion des ½uvres et la protection des droits sur internet)-organet har nå sluppet tall som viser hvor mange advarsler som faktisk blir sendt ut.

Bare den første måneden i 2013 ble det sendt ut hele 82 000 advarsler. Det er dobbelt så mange som i januar i fjor.

Jo flere, jo færre…
Interessant nok viser statistikken at jo flere førstegangs-advarlser som blir sendt ut, desto færre annen- og tredjegangsadvarsler blir det relativt sett.

I januar 2012 ble det sendt ut 6450 annen gangs advarsler, mens det samme måned i år ble sendt ut bare litt over tusen fler (7350).

Forsvinnende få
Når det gjelder tredje gangs advarsler er tallet forsvinnende lite.

Bare 488 har fått den siste og endelige advarselen fra januar 2012 og fram til 1. februar i år. I ingen av årets måneder nådde antallet tredje gangs advarsler mer enn 43.

Hittil har 134 saker havnet for retten, men ingen er så langt fradømt retten til å være på nett.

Også i Norge
I Norge åpnet kulturminister Hadia Tajik den 8. februar i år for noe av den samme politikken i Norge.

Ifølge et ny stortingsproposisjon skal rettighetshavere gis anledning til å overvåke IP-adresser uten å be om lov hver gang, slik de må i dag.

Dersom de vil ha ut navnene bak IP-adresser, må de fortsatt gjennom en domstol.

Kan sende ut i dag
I tillegg åpnet kulturministeren for sperring av åpenbare pirat-nettsteder. Hun nevnte ingen, men det er sannsynlig at hun tenker på The Pirate Bay og lignende tjenester.

Norske nettleverandører har i dag full anledning å sende ut avdarsel til «syndere» dersom de får informasjon om at de laster opp eller ned ulovlig. Men dette skjer i svært liten grad i dag.

Kilde:
Torrentfreak.com

Stikkord: fildeling, three strikes