Lamar Smith tok initiativet til den omstridte SOPA-loven. Nå blir han formann i Kongressens teknologi-komité.

Annonse


Blir enda mektigere

Lamar Smith er republikansk kongress-representant fra Texas.

Kjemper fortsatt
Han er mest kjent for å ha frontet den omstridte SOPA (Stop Online Piracy)-loven, som har til hensikt å effektivt stoppe ulovlig fildeling og annen priatvirksomhet på nettet.

Loven er nå lagt på is inntil videre, men Smith kjemper fortsatt for å få den vedtatt.

Teknologi på bred front
Nå får Lamar en ny og langt mektigere rolle i det amerikanske, politiske systemet. Han er nemlig utnevnt til leder av teknologi-komiteen.

Annonse


Denne komiteen arbeider på bred front, med både IT, miljøvern, romfart og teknisk innovasjon som felt.

Klima-skeptiker
Smith er ikke bare kjent som en ivrig nett-regulator. Han er også såkalt klimaskeptiker.

Det vil si at han ikke aksepterer de resultatene som FNs klimapanel har kommet til, og som er retningsgivende blant annet for Norges politikk når det gjelder reduksjon i CO2-utslipp.

Upopulær hos Google
Smith klarte for øvrig å erte på seg store deler av USAs IT-industri i forbindelse med SOPA-debatten.

Det gjør at han kanskje ikke har det beste utgangspunktet når han nå skal lede arbeidet med å lovregulere den samme industrien på bredere basis.

Kilder:
The Huffington Post
The Verge

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse