iOS, Android, Windows eller RIM? Ferske tall viser at Android nå er sterkere enn noensinne.

Annonse


Hvem er vinneren?

At Android er helt dominerende på smarttelefon visst vi fra før. Men at de var dominerende kommer nok som en overraskelse

12-ukers periode
Ferske tall fra det respekterte selskapet Kantar World Panel viser styrkeforholdet mellom de ulike mobilplattformene i henholdsvis Europa og USA.

Målingene sammenligner salget i 12 uker før 1. oktober i år med tilsvarende periode i fjor. Vi snakker altså om en «normalperiode» i mobilsalget som verken der verken jul eller sommerstille spiller inn.

Opp 16 prosent
I Europa ligger nå Androids andel på hele 67,1 prosent – opp fra 50,9 i fjor. Mens iOS/iPhones andel sank fra 17,3 til 16,5 prosent.

Android er den suverene vinneren på begge sider av Atlanteren. I Europa alene har mobil-OSet nå en andel på over 67 prosent.
(Ill.: Thomas Marynowski)

Nå må man ta med i betraktningen av iPhone 5 bare har vært i salg en del av årets måleperiode, nærmere bestemt en uke.

Annonse
USA er Apple-landet
Ser vi på USA, står Apple seg imidlertid svært mye bedre. De ligger nå på 35,7 prosent i forhold til fjorårets andel på 21,5 prosent.

Men også her er Android dominerende, på tross av en nedgang fra 66,4 til 57,5 i perioden.

Britisk Blackberry-forelskelse over
De øvrige plattformene RIM/Blackberry, Windows Phone og Symbian har ikke overraskende beskjedne andeler i forhold.

Unntaket er Storbritannia, der RIM i fjor hadde 20,8 prosent av salget. I år er de imidlertid nede i fattige 8,8 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse