Jens Nylander slipper å bli dømt til fengsel.

Annonse


MP3-Jens slipper tiltale

Noen som husker «Jens of Sweden»?

Utestengt siden 2005
Om du ikke gjør det, er det ikke så rart.

For det svenske mediespillermerket har for alle praktiske formål vært utestengt fra markedet av svenske myndigheter siden 2005.

Fylte ut feil skjema
Årsaken er at gründeren Jens Nylander fylte ut feil skjema når han skulle tollklarere sine MP3-spillere.

Annonse


Dermed reise svenske myndigheter et momskrav på 320 000 kroner.

I tillegg skal han ha oppgitt feil navn på en av sine ansatte.

Kvernet og gått i 12 år
Siden har saken kvernet og gått, og Jens har ikke fått solgt en eneste spiller. Allerede samme år som tiltalen ble reist, gikk han konkurs.

Men nå er saken endelig ved veis ende.

Den lange tiden årsaken
– Med hensyn til den tiden som har gått siden det påatlate lovbruddene ble begått og det ble reist tiltale, samt det faktum at et stort antall vitner ikke kan møte til den planlagte hovedforhandlingen kan man ikke lenger vente fellende dom i saken, skriver aktor Anne-Christin Maderud i et brev til Nylander.

Kilde:
DI.se

Annonse


Annonse


Annonse