Folkets Strålevern må finne seg et nytt hjem under .org-paraplyen.

Annonse


Overtar nettsted med tvang

Vi har sett det tidligere, blant annet med politi.no, veivesenet.no og nav.no.

Mislikte alternativt strålevern
Altså at selveste staten har gjort krav på nettsteder. Noen ganger mot betaling, andre ganger med tvang.

Den siste varianten er gjort gjeldende med domenet stralevern.no, som ble drevet av «Folkets strålevern».

Organisasjonen kjemper for de som hevder at de blir syke av elektromagnetisk stråling, som det jo finnes mye av rundt oss med mobilmaster, høyspentledninger og WiFi.

– Skyr ingen midler
-Statens strålevern skyr tydeligvis ingen midler. Etaten oppfører seg som den siste sovjetstat. Dette oppfatter jeg som et slag under beltestedet, sier Sissel Halmøy, leder av Folkets strålevern, til Aftenbladet.no.

Statens strålevern er i derimot glad for at forvirringen nå er over.

– Glad for avgjørelsen
– Vi er glad for Domeneklagenemndas avgjørelse. Det er uheldig å skape forvirring mellom to aktører med ulikt mandat. Vi må være trygg på at nettbrukerne treffer myndigheten Statens strålevern når det er målet med søket, sier direktør Ole Harbitz i en pressemelding.

Pressemeldingen ligger inntil videre på nrpa.no, som utvilsomt er et navn de færreste vil forbinde med Strålevern.

Det hører med til historien at Folkets strålevern snart vil være å finne på adressen stralevern.org.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse