PS3 er hacket igjen, etter at Sony tettet hullet i fjor med ny firmware.

PS3-tukling kan bli tillatt

På et muligens nedstøvet kontor et eller annet sted i Washington sitter det en komité.

Bestemmer hva du kan gjøre
Komiteen skal hver tredje måned revurdere implementasjonen av den såkalte DMCA-loven, som regulerer hva som er lov og ikke lov når det gjelder behandling av opphavsbeskyttet materiale.

Spesifikt regulerer loven hva du kan gjøre med mobiltelefonen, PC-en og spillkonsollen din dersom du er amerikaner. Man kan med andre ord ikke gjøre hva som helst med maskiner og programvare som man har kjøpt til odel og eie.

Også forbud i Norge
Heller ikke i Norge, forresten. Der sier paragraf 53a i åndsverkloven dette:

Det er forbudt å omgå effektive tekniske beskyttelsessystemer som rettighetshaver eller den han har gitt samtykke benytter for å kontrollere eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av et vernet verk.

Midlertidig unntak for mobil
Men det var altså USA vi snakket om.

Her er det gitt et midlertidig unntak for mobiltelefoner, som gjelder fram til 2013. Neste år kan det altså bli forbudt å «jailbreake» sin iPhone, for å installere apper som Apple ikke har godkjent.

Apple: Alt vi bli ødelagt
Apple går så langt som til å si at det vil ødelegge deres forretningsmodell om man fortsetter å slippe andre enn App Store inn, og medlemmene i DMCA-utvalget (som for en stor del kommer fra underholdnings- og programvareindustrien) er enige.

– Det er ingen gudgitt rett å la Chevrolet selge bilene sine i en Ford-butikk, som en av dem uttrykker det.

PS3-tukling kan bli tillatt…
Å tukle med sin PS3 eller Xbox 360 slik at de kan spille piratspill er derimot forbudt. Men sterke krefter kjemper for at det skal åpnes for dette i neste revisjon.

Årsaken er at forskere ved USAs universiteter vil bruke spillkonsoller i sin forskning. De vil med andre ord ha sidestilt spillkonsoller med PC-er, som man jo kan åpne topplokket på og rote det til inni.

Skjer det, blir det vanskelig å nekte vanlige folk å gjøre det samme.

Kilde:
Wired.com