«Vi leverer for deg» er slagordet til det amerikanske postvesenet. Men det gjelder ikke alt...

Annonse


Forbudt å sende iPad med posten

USA har fortsatt noe så gammeldags som et statlig postvesen. Altså et monopol på levering av fysiske pakker og brev hjem til folk.

Nedlegger forbud
På tross av dette har de tatt store jafs av markedet til US Postal Service (USPS). Disse selskapene kan gjøre alt det føderale postvesenet kan, bortsett fra å slippe pakker og brev ned i postkassene til folk eller å la pakkene bli hentet på statlige postkontorer.

Nå kan konkurransen bli enda hardere. For nå nedlegger det USPS forbud for privatpersoner mot å sende elektronisk utstyr til utlandet.

Brannfare årsak
Dette gjelder nettbrett såvel som smarttelefoner og annen elektronikk med lithiumbatterier om bord.

Årsaken er det de kaller «diskusjoner» mellom luftfartsmyndighetene og den internasjonale postunion om mulig brannfare.

Gjelder bare Posten
Diskusjoner som konkurrentene åpenbart ikke har deltatt i. Forbudet gjelder med andre ord bare det statlige postvesenet, ikke de private aktørene.

Lithiumbatterier skal så langt ha vært årsaken til to branner om bord på fraktfly siden 2006. I begge tilfeller gikk det bra både for last og mannskap.

Lov igjen fra 1. januar
Det hører med til denne smått byråkratiske historien at frakt av elektronikk blir lov igjen 1. januar.

Da kommer det nemlig reguleringer på plass som gjelder alle, og som vil tillate frakt av produkter med litiumbatterier dersom disse er pakket på en spesiell måte.

Kilde:
The Huffington Post

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse