Dette velkjente symbolet dukker stadig oftere opp på verdens PC-skjermer.

Annonse


IE gjør comeback

En gang var Netscape verdens mest brukte nettleser.

Forbigått av Firefox og Chrome
Men i 2006 hadde Netscape bare 1 prosent av markedet. Mens Microsofts Explorer stort sett hadde resten.

Så kom Firefox, Chrome, Opera og Safari og jafset i seg hver sin andel. Microsoft forble størst sammenlagt, men de andre vokste raskere med sine nyere versjoner.

De gamle synker
Med Internet Explorer 9 er bildet i ferd med å forskyve seg igjen. I april nådde Internet Explorer sammenlagt 54,09 prosent, ifølge nettmålingsinstituttet NetMarketShare.

Samtidig ser vi at eldre versjoner må vike til fordel for versjon 9 – noe som utvilsomt er et svært positivt tegn for Microsoft.

Vokser raskest
Internet Explorer 6, som Microsoft gjør alt for å gravlegge, hadde for eksempel bare 4,1 prosent.

Microsoft kan også notere seg at IE i april var den raskeste voksende nettleseren.

Slik fordeler vi oss
Firefox er nest størst med rundt 20 prosent, mens Chrome følger like etter med 18. Norske Opera 1,63 prosent, mens Apples Safari ligger rundt 5.

For ITavisens vedkommende er tallene noe annerledes. Status pr. i dag er:

Chrome: 35%
Firefox: 21%
Safari: 20% (inkl. mobil)
Explorer: 14%
Opera: 7%

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse