129697_1_P

Annonse


– Apple villeder fortsatt

Til ITavisen.no avslører Petter Ravne Bugten i Forbrukerombudet at Apple fortsatt ikke har ryddet opp i markedsføringen rundt datatrafikk-egenskapene til nye iPad.

ITavisen kunne nemlig allerede 29. mars melde at det norske Forbrukerombudet ga Apple frist til 10. april til å rydde opp.

Henvender seg til Apple i Europa

I et brev nummer to som denne gang er adressert «Apple Europe Limited» (det første ble sendt «Apple AB»), hevder Forbrukerombudet ovenfor selskapet at de fortsatt ikke har gjort alle de nødvendigere endringene.

Forbrukerombudet referer til den forrige klagen i brevet ITavisen har fått tilgang til, og forklarer at «som tidligere forklart er problemet relatert til Apples påståtte støtte av 4G LTE-teknologi, når denne teknologien ikke kan brukes i Norge.»

– De nødvendige endringene er ikke gjort

Videre skriver Forbrukerombudet til Apple at:

«Som indikert i deres epost så skjønner vi endringer er gjort i forhold til markedsføringen på Apples norske nettside.

Vi er til dels enige om at endringene retter noen av problemene reist under MCA seksjon 7, cf. 6, men det er andre problemer som fortsatt må tas hånd om før markedsføringen er i henhold til norsk lov.»

– Misvisende

Forbrukerombudet hevder at Apple fortsatt ikke har endret 4G-markedsføringen, og som ITavisen.no har påpekt flere ganger, og Forbrukerombudet også påpeker: Wi-Fi + 4G brukes sammen med merkevare-logoen til Telenor og NetCom.

«Bruken av 4G i produktnavnet sees på som misvisende».

Videre heter det at «bruken av påstanden «Nye iPad er utviklet med neste generasjon trådløs teknologi og kan kobles til rakste datanettverk over hele verden» gir inntrykk av at den nye iPaden kan brukes med det norske 4G-nettverket.»

ITavisen.no har for lengst kontaktet Apples presseansvarlig i de nordiske landene, men har fortsatt ikke fått svar.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse