Meldingen om at Iran stenger nettet var heldigvis ikke sann.

Annonse


Iran stenger Internett permanent

Iran har lenge censurert tilgangen til Internett for sine borgere. Nettsteder har blitt blokkert, sosiale nettverk stoppet og opposisjonelle har blitt overvåket.

Stengt fra august
Nå tar landet enda et skritt videre i samme retning.

Ifølge Irans informasjons- og kommunikasjonsminister Reza Taghipour vil landet fra august av stenge tilgangen til det internasjonale nettet permanent.

«Rent» Internett
Det vi nordmenn kjenner som Internett vil i stedet bli erstattet av et nasjonalt intranett.

Dette nettet vil ifølge informasjonsministeren være «et rent Internett, fritt for kriminalitet, uenighet, usunt umoralsk innhold og ateisme».

Streng overvåking
Men heller ikke dette nettet blitr helt fritt. For alle som skal bruke det, må registrere seg med fullt navn og ha en konto i det statlige e-post og nettresisteret.

Det betyr i praksis at myndighetene vil kunne følge med på alle bevegelser, også i det «rene» nettet.

Farlige veier rundt
Teknisk kyndige vil trolig likevel finne veien rundt de ekstreme restriksjonene, via proxy-servere og utenlandske nettforbindelser.

Men det vil neppe skje risikofritt. Iranske myndigheter er like kjente for sin digitale kompetanse som for sin sensur-iver og sine harde straffer.

Kilder:
International Business Times
CNet
Ars Technica
The Next Web

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse