Politiet i USA kan tvinge en mistenkt til å åpne krypterte filer på PC-en, heter det i en fersk dom.

Annonse


Tvinges til å dekryptere harddisk

I USA – som i Norge – er det vanligvis slik at du ikke kan tvinge en mistenkt til å vitne mot seg selv.

Kan ikke be om passord
Konkret gjelder dette for eksempel passord på PC eller mobil. Dersom innholdet er kryptert og/eller passordbeskyttet, kan ikke politiet forlange at du gir dem passordet eller på annen måte bidrar til å slippe dem inn.

Nå er dette prinsippet delvis utfordret av en fersk dom i USA.

Må gi politiet tilgang
Dommer Robert Blackburn ved den føderale domstolen i Colorado beordrer nemlig den bedrageritiltalte Ramona Fricosu til å gi politiet tilgang til krypterte data som ligger på hennes bærbare Toshiba.

Frioscus advokat Phil Dubois anførte at hans klient dermed ville vitne mot seg selv, noe som er i strid med den amerikanske grunnloven.

– Loven gjelder ikke her
Det mente imidlertid ikke dommeren.

– Jeg finner det riktig å konkludere med at det femte tillegg i grunnloven ikke gjelder når det gjelder å skaffe seg tilgang til en ukryptert versjon av innholdet på en Toshiba Satellite M305 bærbar datamaskin, skriver han i dommen (gjengitt i sin helhet nederst i artikkelen).

– Av nasjonal betydning
Forsvarsadvokat Dubois vil nå anke dommen.

– Jeg mener dette er en sak av nasjonal betydning, sier han.

Kryptert med PGP
Hans kilent er tiltalt for lånesvindel. Politiet mener bevisene ligger på PC-en hennes, som er kryptert med Symantecs krypteringsprogram PGP Desktop.

PGP (Pretty Good Privacy) har for øvrig en interessant historie i seg selv. Opphavsmannen til det opprinnelige frivareprogrammet, Phil Zimmermann, ble i 1993 etterforsket for å ha laget et krypteringssystem som man antok politiet ikke ville klare å knekke. Han ble ikke dømt, og solgte koden i 2010 til Symantec for 300 millioner dollar (om lag 1,7 milliarder norske kroner).

Bare to små ting...
Det er imidlertid to ting som kompliserer saken. Politiet eller retten kan ikke tvinge Fricosu til å oppgi passordet. Dette fordi passord i loven sidestilles med en fysisk nøkkel. Og denne kan politiet ikke forlange å få utlevert av mistenkte selv.

Det andre kompliserende elementet er at Fricosu hevder hun er teknisk ukyndig, og dermed ikke er i stand til å dekryptere filene sine.

Fricosu er for øvrig blitt lovet amnesti dersom hun utleverer materialet på harddisken i ukryptert form. Det betyr at hun ikke får straff for de forholdene som eventuelt måtte komme fram.

Oppdatert 25/1-2012 kl. 11:00

Kilder:
Techcrundch.com
The Verge
CNet

Her er dommen i sin helhet:
blackburndecrypt

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse