Nettdebatter har vært et hett tema etter 22. juli i fjor. Stadig fler ønsker at folk opptrer under fullt navn. Men lovene må fortsatt garantere retten til anonymitet, mener ITavisens redaktør Tore Neset.

Annonse


– Dekknavn gir best debatt

Flere har sikkert lagt merke til at norske nettaviser har byttet ut sine egne diskusjonsfelt under artiklene med Disqus. Det gjelder også her i ITavisen.

Dominerende aktør
Disqus er et amerikansk selskap som spesialiserer seg på diskusjonstråder, og som etter hvert har blitt helt dominerende på dette området internasjonalt.

Det er derfor interessant hva de mener om kvaliteten på diskusjonene, og hva som fungerer.

Den største gruppa
I en bredt anlagt undersøkelse basert på konkluderer Disqus med at brukere som skriver under psevdonym (alias, dekknavn, oppdiktet navn) oppnår langt flere liker enn helt anonyme brukere (altså de som ikke legger igjen noen personlige spor, som hvor de jobber, hva de interesserer seg for etc.) og brukere som skriver under fullt navn.

Annonse


Flere kvalitetsinnlegg
De aller fleste – hele 61 prosent av Disqus sin enorme, internasjonale brukermasse, skriver under psevdonym. 35 prosent er helt anonyme, og bare 2 prosent skriver under sitt virkelige navn.

Undersøkelsen har korrigert for antallet brukere i hver gruppe, og har kommet fram til at det kommer forholdsvis mange flere kvalitetsinnlegg fra psevdonym-gruppa enn fra de andre. Deltakelsen er også høyere prosentvis.

Denne grafen viser tydelig at debattanter med dekknavn scorer bedre enn anonyme debattanter og de som deltar under fullt navn.
(Ill.: Disqus.com)

Positive reaksjoner
Interessant nok er andelen av negative reaksjoner likt for anonyme og psevdonyme innlegg (11 %), mens den bare er litt lavere (9 %) for innlegg under fullt navn.

Det er altså i antallet positive reaksjoner at de som skriver under et «åpent kallenavn» tar kaka, med henholdsvis 61 prosent mot 51 prosent for fullt navn og 34 prosent for de anonyme.

Bidrag til norsk debatt?
I Norge har vi i kjølvannet av terroren 22. juli i fjor hatt en debatt om anonymitet på nettet. Og i sin nyttårstale til det norske folk sa statsminister Jens Stoltenberg at han ønsket seg «digitale nabokjerringer».

Kanskje er nettopp skillet mellom psevdonym og anonym løsningen på denne floken. Nemlig at du kan diskutere som den du er, uten av folk nødvendigvis vet hvem du er.

Se også:

Poynter.org
Gigaom.com

Annonse